Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 93
ICS Ad: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : CIVIL ENGINEERING
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 1739 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS prEN 752-5 Drenaj ve kanalizasyon sistemleri-Bina dışı bölüm 5: Islah 11.04.199793.030
TS EN 1917/AC Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı 28.05.200993.030
TS 12126 Şehiriçi yollar - Tek yönlü yollar 09.10.201393.080.30
TSE CEN/TR 16626 Drenaj ve kanalizasyon için vitrifiye kil boru sistemleri - gönüllü üçüncü taraf belgelendirme prosedürleri için Rehberlik 29.04.201493.030
TS EN 14933 Isı yalıtım mamulleri ve hafif dolgular- İnşaat mühendisliği uygulamaları için - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler 30.09.201493.010
TS 13759 Yerinde yapılan kontrol deneyleri - Zemin ve kaya yoğunluğunun deney çukurunda kum yer değiştirme yöntemiyle belirlenmesi 10.04.201793.080.20
TS EN 124-2 Taşıt ve yaya trafiğine maruz alanlardaki ızgara takımları ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımları - Bölüm 2: Dökme demirden yapılmış ızgara takımları ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımları 15.03.201893.080.30
TS EN ISO 14688-2 Geoteknik etüt ve deneyler - Zeminlerin tanımlanması ve sınıflanması - Bölüm 2: Sınıflandırma prensipleri 19.03.201893.020
TS EN 12697-31 Bitümlü karışımlar - Test yöntemleri - Bölüm 31: Yoğurmalı sıkıştırıcıyla deney numunesi hazırlama 30.09.201993.080.20
TS EN 12697-33 Bitümlü karışımlar - Test yöntemleri - Bölüm 33: Silindir sıkıştırıcıyla hazırlanmış deney numunesi 30.09.201993.080.20
TS EN 40-1 Aydınlatma direkleri-Bölüm 1: Tarifler ve terimler 26.03.199693.080.30
TS EN 12352 Trafik kontrol donanımı - Uyarı ve güvenlik ışık cihazları 12.10.200693.080.30
TS EN 13108-6 Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 6: Mastik asfalt 12.10.200693.080.20
TS EN 13674-3+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Ray - bölüm 3: Emniyet rayları 05.06.201293.100
TS EN ISO 22476-12 Geoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri - Bölüm 12: Mekanik konik penetrasyon deneyi (cptm) 19.01.201093.020
TS EN 1790 Yol İşaretleme Malzemeleri-Önceden şekillendirilmiş yol işaretleri 02.04.201493.080.20
TS 2809 prEN 1342 Parke taşları-Doğal taştan-Dış kaplamalar için-Özellikler 08.04.199693.080.20
EN 13598-2 : 2009 -  93.030
TS EN 1317-5+A2/AC Yol güvenlik sistemleri - Bölüm 5: Taşıt güvenlik sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi 10.04.201393.080.30
TS EN 1342 Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları 10.04.201393.080.20
TS EN 15689 Demiryolu uygulamaları- Demiryolu taşıtları-İmalâtın tamamlanmasında ve işletmeye alınmadan önce demiryolu taşıtlarının denenmesi 23.03.201093.100
TS 12136 ŞEHİR İÇİ YOLLAR - YOL İŞARETLERİ 21.12.201593.080.30
TS EN 12697-42 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney yöntemleri-Bölüm 42:Geri dönüştürülmüş asfaltta iri parçalı yabancı madde miktarı 12.06.201393.080.20
TS 13876 Yerinde yapılan zemin kontrol deneyleri - Zemin yoğunluğunun, birim hacim ağırlığının ve su içeriğinin, elektromanyetik zemin yoğunluk ölçer ile belirlenmesi 30.09.201993.020
TS EN 124-1 Taşıt ve yaya trafiğine maruz ızgara takımları ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımları - Bölüm 1: Tanımlar, sınıflandırma, genel tasarım ilkeleri, performans gereklilikleri ve deney yöntemleri 15.03.201893.080.30
TSE CEN/TR 16958 Karayolu işaretleme ürünleri – Karayolu işaretleri kaldırma ve maskeleme koşulları 19.03.201893.080.20
TS EN 12368 Trafik kontrol donanımı - Sinyal lambaları 12.10.200693.080.30
TS EN 13108-7 Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 7: Gözenekli asfalt 12.10.200693.080.20
TS EN 14227-10 Hidrolik bağlayıcılı karışımlar - Özellikler - Bölüm 10: Çimento ile işleme tâbi tutulmuş zemin 12.10.200693.080.20
TS EN 14188-4 Derz dolguları ve derz sızdırmazlık malzemeleri - Bölüm 4: Derz sızdırmazlık malzemeleri ile kullanılacak primerlerin özellikleri 19.01.201093.080.20
TS EN ISO 11298-4 Yeraltı su şebekelerinin yenilenmesi için plastik boru sistemleri - Bölüm 4: Yerinde kürlenmiş borularla kaplama 06.05.202193.025
TS EN 40-9 Aydınlatma direkleri-Bölüm 9-Beton aydınlatma direkleri-Betonarme ve öngerilmeli-Özellikler 26.03.199693.080.30
TS EN 13877-3 Beton kaplamalar - Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler - Özellikler 31.03.200593.080.20
TS EN 1341 Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları 10.04.201393.080.20
TS EN 13146-5 Demiryolu uygulamaları - Yol-Bağlantı sistemleri için deney yöntemleri Bölüm 5: Elektrik direncinin belirlenmesi 29.04.201493.100
TS EN 858-1/A1 Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol 29.04.200893.030
TS EN 13108-1/AC Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu 04.02.201093.080.20
TS EN 13108-6/AC Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 6: Mastik asfalt 24.06.201093.080.20
TS EN 13481-2/AC Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Bağlantı sistemleri için performans özellikleri - Bölüm 2: Beton traversler için bağlantı sistemleri 29.04.201493.100
TS 1900-1/T3 İnşaat mühendisliğinde zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Fiziksel özelliklerin tayini 06.02.201793.020
TS EN ISO 14689 Geoteknik etüt ve deneyler - Kayaçların tanımlanması, tarif edilmesi ve sınıflandırılması 19.03.201893.020
TS EN 13476-3:2018+A1 Plastik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için - Plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (PVC-U), polipropilen (PP) ve polietilenden (PE) cidarları profilli boru sistemleri - Bölüm 3: İç yüzeyleri düzgün ve dış yüzeyleri profilli tip b borular, ekleme parçaları için özellikler, Tip B 09.11.202093.030
TS EN 12697-29 Bitümlü karışımlar - Deney yöntemleri - Bölüm 29: Bitümlü numune boyutlarının tayini 09.11.202093.080.20
TS EN 858-1 Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri , performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol 29.04.200893.030
200873588 Kauçuk poliüretan esaslı kilitli ve kare parke taşı(elaspol parke taşı)  93.080.20
TS EN 1794-1 Yoldaki trafik gürültüsünü azaltma cihazları - Akustik olmayan performans - Bölüm 1: Mekanik performans ve denge kuralları 12.04.201193.080.30
TS EN 14587-2/D1 Demiryolu uygulamaları - Yol - Rayların yakma alın kaynağı - Bölüm 2: Yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf rayların sabit bir tesis dışında sahada seyyar kaynak makinası ile kaynaklanması 04.03.201593.100
TS EN 50129 Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - Sinyalizasyon için güvenlikle ilgili elektronik sistemler 06.12.200793.100
TS 13789 Elektronik denetleme sistemleri (EDS) - Kırmızı ışık ihlal tespit donanımı (KİTD) 31.07.201793.080.30
TS EN 1344 Kilden mamül döşeme kaplama elemanları-Özellikler ve deney yöntemleri 02.04.201493.080.20
12345678910...