Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 17
ICS Ad: METROLOJİ VE ÖLÇME. FİZİKSEL OLAYLAR
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 2606 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 2710 EN 23741 Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini - Çınlama odalarında geniş bant kaynakları için kesinlik metotları 12.03.199617.140.01
TS EN 1434-5 Isı ölçerler - Bölüm 5: Başlangıç doğrulama deneyleri 29.03.201117.200.10
TS ISO 6395 Akustik-İnşaat ve kazı makinaları tarafından yayılan dış gürültünün ölçülmesi-Dinamik deney şartları 13.11.201417.140.20
TS ISO 12789-2 Referans radyasyon alanları - Benzeştirilmiş çalışma yerindeki nötron alanları — Bölüm 2: Temel niceliklerle ilgili kalibrasyon esasları 23.10.201517.240
TS EN ISO 16610-62 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtreleme - Bölüm 62: Doğrusal alan filtreleri: Şerit (spline) filtreler 24.04.202317.040.20
TS EN ISO 16610-62 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtreleme - Bölüm 62: Doğrusal alan filtreleri: Şerit (spline) filtreler 24.04.202317.040.40
TS EN 27574-3 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gülrültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 3: Makinelerin partileriyle ilgili olarak belirtilen değerlerin tespiti için basit bir geçiş metodu 17.01.199617.140.20
TSE IEC/TR 60865-2 Kısa devre akımları - Etkilerin hesaplanması - Bölüm 2: Hesaplama örnekleri 07.12.200617.220.01
TS ISO 11843-1 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 1: Terimler ve tarifler 29.04.200517.020
TS EN 15042-1 Yüzey dalgaları ile kaplama kalınlığının ölçülmesi ve yüzeyin nitelendirilmesi - Bölüm 1: Lazerle üretilen akustik yüzey dalgaları ile filimlerin elastiklik sabitesinin, yoğunluğunun ve kalınlığının tayin için kılavuz 12.10.200617.040.20
TS EN 61340-5-1 Elektrostatik-Bölüm 5-1: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması - Genel özellikler 22.05.200817.220.99
TS EN 62127-3 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri 22.05.200817.140.50
TS EN ISO 17201-5 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 5: Gürültü yönetimi 23.03.201017.140.20
TS EN ISO 5436-2 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı : Profil metodu; Ölçme standardları - Bölüm 2: Yazılım ölçme standardları 10.04.201317.040.30
TS EN 60544-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonize edici radyasyonun yalıtım malzemeleri üzerindeki etklerinin belirlenmesi - Bölüm 2: Deney ve ışıma için işlemler 10.04.201317.240
TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması 09.12.201617.220.01
TS EN ISO 16610-61/A1 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtreleme - Bölüm 61: Doğrusal alansal filtreler - Gauss filtreleri - Tadil 1 09.11.202017.040.20
TS EN ISO 16610-61/A1 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtreleme - Bölüm 61: Doğrusal alansal filtreler - Gauss filtreleri - Tadil 1 09.11.202017.040.40
TS EN IEC 63045 Ultrasonik - Balistik basınç kaynakları dahil odaklamasız kısa basınç darbe kaynakları - Alanların karakteristikleri 09.11.202017.140.50
TS EN 1434-2/AC Isı ölçerler - Bölüm 2: Yapım özellikleri 29.03.201117.200.10
TS ISO 1101 Geometrik ürün özellikleri (GPS) –Geometrik toleransların belirlenmesi - Biçim, yönlenim, konum ve aşınma toleransları 27.08.201517.040.10
TS ISO 6420 Hidrometri - Hidrometrik botların konumlarını belirleme donanımı 12.04.202117.120.20
TS 6491 Dozimetreler ve doz hızı ölçülerin kalibrasyonu için beta referans radyasyonları ve bunların tepkilerinin beta enerjisinin fonksiyonu olarak tayini 07.02.198917.240
TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 3: Döngü empedansı 28.04.200917.220.20
TS EN ISO 22868 Orman makinaları - İçten yanmalı motorlu taşınabilir el makinaları için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2 doğruluk) 22.11.201117.140.20
TS EN 60704-2-13 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-13: Aspiratörler için özel kurallar 22.11.201117.140.20
TS EN ISO 17450-2 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) -Genel kavramlar-Bölüm 2: Temel ilkeler, özellikler, işlemler, belirsizlikler ve anlaşmazlıklar 10.04.201317.040.01
TS EN ISO 14253-2 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 2: GMÖ ölçümünde, ölçme donanımının kalibrasyonunda ve mamul doğrulanmasında belirsizlik hesabı için kılavuz (ISO 14253-2:2011) 06.04.201517.040.01
TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Havadan ses yayılımına etki eden gürültü bariyerleri ve alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve doğrudan alan uygulamaları için tek sayı dereceleri 08.05.201717.140.30
TS EN IEC 62828-2 Sanayi ve süreç ölçme vericilerini deneye tabi tutmak için referans şartlar ve prosedürler – Bölüm 2: Basınç vericileri için özel prosedürler 19.03.201817.100
TS EN ISO 9697 Su kalitesi - Toplam beta aktivitesi - Kalın kaynak kullanan deney yöntemi 30.09.201917.240
TS EN 61061-2+A1 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 2: Deney metodları 11.11.200217.220.99
TS EN 61966-8 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 8: Çoklu ortam renkli tarayıcıları 05.04.200517.180.20
TS EN ISO 9902-3/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları 19.01.201017.140.20
TS 2709 EN 23742 Akustik-Gürültü kaynakarının ses gücü seviyelerinin tespiti-Çınlama odalarında farklı frekansı ve dar band kaynakları için kesinlik metodu 29.03.199617.140.01
TS EN 29053 Akustik-Akustik uygulamaları için malzemeler hava akış direncinin tayini 01.04.199617.140.01
TS EN 1434-4/AC Isı ölçerler - Bölüm 4: Tip uygunluk deneyleri 29.03.201117.200.10
TS EN 60118-13 Elektroakustik – İşitme cihazları – Bölüm 13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) (IEC 60118-13: 2011) 13.11.201517.140.50
TS ISO 6395 Akustik - İnşaat ve kazı makinaları - Ses güç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları 24.03.201517.140.20
TS EN 12645 Lastik basıncı ölçme aletleri - Motorlu taşıtlara ait lastiklerin basınç muayenesinde ve/veya şişirilmesinde/indirilmesinde kullanılan tertibatlar - Ölçme tekniği, kurallar ve deneyler 03.11.201517.100
TS EN 50678 Onarım sonrasında elektrikli donanıma ait koruyucu önlemlerin etkinliğinin doğrulanması ile ilgili genel prosedür 02.07.202017.220.20
TS EN IEC 60704-2-16/A11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-16: Çamaşır yıkama-kurtma makineleri için özel kurallar 02.07.202017.140.20
TS EN IEC 60601-2-66 Tıbbi elektriksel donanım –Bölüm: 2-66: İşitme cihazları ve işitme cihaz sistemlerinin temel güveniği ve zorunlu performansı için belirli gereklilikler 02.07.202017.140.50
TS 2256 Toleranslar ve alıştırmalar prizmalarda açı ve eğiklik dizileri 10.03.197617.040.10
TS 2256 Toleranslar ve alıştırmalar prizmalarda açı ve eğiklik dizileri 10.03.197617.040.01
TS EN 27574-2 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar 17.01.199617.140.20
TS ISO 9060 Güneş enerjisi yarı küresel ve direkt güneş ışınımının ölçülmesi için kullanılan ölçme cihazları özellikler ve sınıflandırma 10.11.199817.240
TS EN 60060-3 Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 3: Sahada yapılan deneylerle ilgili tarifler ve kurallar 12.10.200617.220.20
TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 2: Yalıtım direnci 28.04.200917.220.20
TS EN 62489-1/A2 Elektroakustik - Yardımcı işitme için ses frekanslı endüksiyon döngü sistemleri - Bölüm 1: Sistem bileşenlerinin performansını ölçme ve belirleme yöntemleri 19.03.201817.140.50
12345678910...