Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 75
ICS Ad: PETROL VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 3002 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 1613 Kok kömürü-Gerçek bağıl yoğunluk,görünür bağıl yoğunluk ve gözeneklilik tayini 29.03.199075.160.10
TS 7469 Petrol ürünleri-Yakıtlar (sınıf f) genel sınıflandırma 26.09.198975.160.20
TS EN ISO 13535 Petrol ve doğalgaz sanayii- Sondaj ve üretim teçhizatı- Kaldırma teçhizatı 29.11.200175.180.10
TS EN ISO 13703 Petrol ve doğal gaz sanayii- Açık deniz üretim platformları- Boru sistemlerinin tasarımı ve tesis edilmesi 29.11.200175.200
TS EN ISO 6974-5 Doğal gaz- Gaz kromatografisi ile bileşimin tayin edilmesi (belli belirsizlik sınırları içinde)- Bölüm 5: Azotun karbondioksitin ve 1'den 5'e kadar karbonlu ve 6'dan fazla karbonlu hidrokarbonların 3 kolon kullanılarak laboratuvarda ve boru hattı uygulamalarında belirlenmesi 29.11.200175.060
TS EN 10301 Kıyıdaki ve kıyadan uzak boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama 28.01.200475.180.10
TS EN 13760 Hafif ve ağır ticari araçlar için lpg doldurma sistemi - Memeler (dolum tabancaları), deney kuralları ve boyutlar 28.01.200475.200
TS 1599 Benzin ve naftaların pentan ve daha hafif hidrokarbonlardan arıtılması metodu (depentanization method)  75.160.20
TS EN 15779+A1 Petrol ürünleri ve katı ve sıvı yağ türevleri- Dizel motorlar için yağ asidi metil esterleri (yame)-Çolu doymamış (≥4 iki bağlı) yağ asidi metil esterlerinin gaz kromatografisiyle analizi 13.02.201475.160.20
TS EN 15984 Petrol sanayi ve ürünler - Rafinerilerde ısınmada kullanılan gazların bileşiminin tayini ve karbon içeriği ile ısıl değerinin hesaplanması - Gaz kromatoğrafi yöntemi 02.03.202275.160.30
TS ISO 7507-2 Petrol ve sıvı petrol ürünleri - Düşey silindirik tankların kalibrasyonu - Bölüm 2: Optik referans hattı veya elektro-optik mesafe aralığı yöntemi 28.04.202275.180.30
TS EN 17124 Hidrojen yakıtı - Gaz halinde hidrojen dağıtan hidrojen yakıt ikmal noktaları için ürün özellikleri ve kalite güvencesi - Araçlar için Proton değişim membranı (PEM) yakıt hücresi uygulamaları 28.04.202275.160.20
TS 1311 Petrol ürünleri- Karbon kalıntısı tayini- Ramsbottom metodu 26.05.199275.080
TS 1299 EN ISO 6251 Sıvılaştırılmış petrol gazları- Bakır korozyonu tayini-Bakır şerit metodu 28.02.200275.160.30
TS EN ISO 20847 Petrol ürünleri - Otomotiv yakıtları - Kükürt muhtevası tayini - enerji ayırmalı x-Işını floresans spektrometri yöntemi 06.12.200775.160.30
TS EN ISO 20847 Petrol ürünleri - Otomotiv yakıtları - Kükürt muhtevası tayini - enerji ayırmalı x-Işını floresans spektrometri yöntemi 06.12.200775.080
TS 11485+T1 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (Sınıf L) - Grup G: Dişli yağları - Motorlu kara taşıtlarında kullanılan 27.12.201275.100
TS EN ISO 6974-3 Doğal gaz- Gaz kromatografisi ile bileşimin tayin edilmesi (belli belirsizlik sınırları içinde)- Bölüm 3: Azotun karbondioksitin ve 8'e kadar karbonlu hidrokarbonların iki paket kolon ile belirlenmesi 29.11.200175.060
TS EN 14264 Kömür pirolizi türevleri-Kömür katranı ve zift esaslı bağlayıcılar ve ilgili ürünler:Emprenyeleme zifti-Ayırdedici özellikler ve deney yöntemleri 28.01.200475.140
TS EN ISO 19901-5 Petrol ve doğal gaz sanayii -Açık deniz yapıları için özellikler - Bölüm 5: Mühendislik çalışması ve inşaa aşamasında kütle kontrolü 28.01.200475.180.10
TS EN 237 Sıvı petrol ürünleri-Benzin-Düşük seviyedeki kurşun muhtevası tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metot 09.03.200675.160.20
TS EN ISO 6978-1 Doğal gaz-Cıva tayini-İyot üzerinde kimyasal tutunma yoluyla cıva numunesi alma 09.03.200675.060
TS EN ISO 6974-2 Doğal gaz - Gaz kromatografisi ile bileşimin ve ilgili belirsizliğin tayini - Bölüm 2: Belirsizlik hesaplamaları 19.07.201275.060
TS 11434 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (Sınıf L) - Korozyona karşı geçici koruma sağlayan sıvılar (Grup R) - Metalik malzemelerin ve ürünlerin korunmasında kullanılan (pas önleyici) sıvılar 21.12.201575.100
TSE CEN/TR 16557 Otomotiv yakıtları - Yüksek YAME dizel yakıt harmanları (B11 - B30) - yakıtlar ve dizel yakıt ile harmanları - Gerekli olan parametrelerin arka planı, limitleri ve tayini 13.02.201475.160.20
TSE K 156/T1 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (sınıf l) - diğer yağlar (grup y): Pas sökücü yağlar 20.11.201275.100
TS ISO 3987 Petrol ürünleri - Yağlama yağları ve katkı maddelerinde sülfatlanmış kül tayini 21.02.201375.100
TS EN ISO 15547 Petrol ve doğalgaz sanayii- Plakalı ısı değiştiriciler (ıso 15547:2000) 29.11.200175.180.20
TS EN 14261 Kömür proliz ürünleri - Kömür katranı ve zift esaslı bağlayıclar ve ilgili ürünler: Refrakter bağlayıcılar - Özellikler ve deney metotları 28.01.200475.140
TS EN ISO 20843 Petrol ve ilgili ürünler - Hfae, hfas ve hfc türü ateşe dayanıklı akışkanların ph değerinin tayini 28.01.200475.120
TS EN ISO 4257 Sıvılaştırılmış petrol gazları- Numune alma metodu 09.03.200675.160.30
TS 13350 Denizcilik yakıtları - Yakıtla harmanlanan ürünler - Petrol esaslı atıklardan elde edilen 24.06.201075.160.20
TS EN ISO 17078-2:2009/AC Petrol ve doğal gaz sanayi - Sondaj ve üretim donanımları - Bölüm 2: Yan cep mandrelleri için akış kumanda tertibatları 19.07.201275.180.10
TS EN 13617-1 Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri 19.07.201275.200
TS EN 3021 Uzay ve Havacılık Serisi: Grafit ve halojen içermeyen molibden disülfit kuru film yağlayıcıları - Teknik şartname 19.11.201875.100
TS 12664-2/T3 İş yerleri - Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler için kurallar 02.12.202175.060
TS ISO 6249 Petrol ürünleri - Gaz türbini yakıtları - Isıl yükseltgenme kararlığı tayini 06.05.202175.160.20
TS ISO 15380 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (sınıf L) - H Cinsi (Hidrolik sistemler) - HETG, HEPG, HEES ve HEPR kategorilerindeki hidrolik sıvıların Spesifikasyonları 30.09.202175.100
TS EN 14870-4 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattıyla taşıma sistemleri için indüksiyonlu bükümler, bağlantı parçaları ve flanşlar - Bölüm 4: Fabrikada soğuk bükümler 05.07.202375.200
TS prEN 12596 Petrol ürünleri-Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Kinematik viskozite tayini -Vakum kapiler metodu 06.10.199875.140
TS EN 13923 Filamen sargılı frp (elyaf takviyeli plastik) basınçlı kaplar-Malzeme, tasarım, imalat ve deneyler 25.04.200675.180.10
TS EN ISO 15547-1 Petrol petrokimya ve doğal gaz endüstrisi-Levha tipi ısı değiştiriciler bölüm 1:Levha ve kafes tipi ısı değiştiriciler 25.04.200675.180.20
TS 3988 Sondaj boruları- Petrol ve doğal gaz kuyularında kullanılan çelik çekme, dikişsiz (bu standard iptal edilmiş, yerine ts ıso/dıs 11961 hazırlanmıştır.) 29.04.198375.180.10
TS EN 14265 Kömür pirolizi türevleri-Kömür katranı ve zift esaslı bağlayıcılar ve ilgili ürünler:Boya katranı-Ayırdedici özellikler ve deney yöntemleri 28.01.200475.140
TS EN ISO 17078-3 Petrol ve doğal gaz sanayi - Sondaj ve üretim ekipmanları - Bölüm 3: Çalıştırma aletleri, çekme aletleri ve başlatma aletleri ve kenar-Paket mandrellerini mandallama 19.07.201275.180.10
TS 9503 Baca gazları - Damıtık yakıtların yanmasıyla oluşan - Duman yoğunluğu tayini 13.11.201475.160.20
TS 7120 C5 ve daha hafif hidrokarbonların analiz sonuçlarının gaz hacmi, sıvı hacmi veya kütle esasına dönüştürülmesi 18.02.201575.080
TS EN ISO 11960 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Sondaj kuyuları için çelikten imal edilmiş muhafaza ve üretim boruları 06.05.202175.180.10
TS EN 15940 Otomotiv yakıtları - Sentez veya hidro-muameleden parafin dizel yakıtı - Gereksinimler ve test yöntemleri 05.07.202375.160.20
TS 1267 Gres yağlarında damlama noktasının tayini 14.02.197375.100
12345678910...