Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 01
ICS Ad: GENELLEMELER, TERMİNOLOJİ, STANDARDİZASYON, DOKÜMANTASYON
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : GENERALITIES, TERMINOLOGY, STANDARDIZATION, DOCUMENTATION
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 3417 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 2317 Bina ve mimarlık projeleri-Terimler,tanımlar 09.04.197601.100.30
TS 2317 Bina ve mimarlık projeleri-Terimler,tanımlar 09.04.197601.040.91
TS 2152 HD 245.2 S1 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller-Bölüm 2: Haberleşme ve elektronik 25.03.199701.080.30
TS 2152 HD 245.2 S1 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller-Bölüm 2: Haberleşme ve elektronik 25.03.199701.060
TS EN 764-3 Basınçlı donanım - Bölüm 3: İlgili tarafların tanımları 23.01.200701.040.23
TS EN 60641-1 Elektriksel amaçlı presli karton ve presli kağıt özellikleri-Bölüm 1: Tarifler ve genel kurallar 09.04.200901.040.29
TS ISO 704 Terminoloji çalışması - İlkeler ve yöntemler 02.11.201501.020
TS ISO/IEC 27000 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Genel bakış ve sözlük 27.08.201501.040.35
TS EN ISO 12707 Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler 09.12.201601.040.19
TS 5386/T1 Karayolu taşıtları-Çarpışmalar-Terim ve tarifler 30.09.202101.040.43
TS IEC 60050-801/A2 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - Bölüm 801: Akustik ve elektroakustik 12.04.202101.040.17
TS 2955 Teknik resim - Biçim ve konum toleransları bölüm - Iı en çok malzeme ilkesi 26.01.197801.100.01
TS ISO 3767-1 (Eski no: TS EN ISO 3767-1) Traktörler, tarım ve ormancılık için makinalar-Motorlu çim biçme makinası ve bahçeekipmanı-Sürücü kumandaları ve diğer gösterimler için semboller-Bölüm 1: Genel semboller 05.04.199901.080.20
TS 6874 Isı yalıtımı-Isı transfer şartları ve malzeme özellikleri-Terimler 11.04.198901.040.91
TS 6984 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifler-Elektrik enerjisinin üretilmesi, taşınması ve dağıtılması-Bölüm 3-Enerji sisteminin planlanması ve yönetilmesi 02.05.198901.040.29
TS ISO 10110-6 Optik ve fotonik - Optik elemanların ve sistemlerin çizimlerinin hazırlanması - Bölüm 6: Merkezleme toleransları 29.04.200801.100.20
TSE CLC/TR 50584 Bilgi teknolojileri - Sürdürülebilirlik konuları dahil geniş bant konuşlandırma için CENELEC/ETSI terimler ve tarifler sözlüğü 24.12.201401.040.35
TS ISO 1101 Geometrik ürün özellikleri (GPS) –Geometrik toleransların belirlenmesi - Biçim, yönlenim, konum ve aşınma toleransları 27.08.201501.100.20
TS ISO 7504 Gaz analizleri - Terimler ve tarifler 27.08.201501.040.71
TS ISO 3864-4 Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renkler ve işaretler - Bölüm 4: Emniyet işareti malzemelerinin kolorimetrik ve fotometrik özellikleri 27.05.201601.080.10
TS ISO 3864-4 Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renkler ve işaretler - Bölüm 4: Emniyet işareti malzemelerinin kolorimetrik ve fotometrik özellikleri 27.05.201601.080.20
TS EN ISO/IEC 27000 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Genel bakış ve kelime bilgisi (ISO / IEC 27000: 2016) 28.01.201901.040.35
TS EN ISO 11979-1 Göz implantları - Göz içi lensler - Bölüm 1: Terimler 28.01.201901.040.11
TS EN ISO 16972 Solunum koruyucu cihazlar - Kelime ve grafik sembolleri 02.07.202001.040.13
TSE IEC TR 60878 Grafik semboller - Tıbbi müdahalede kullanılan elektrikli cihazlar için 12.04.202101.080.40
TS IEC 60050-171 Uluslararası elektroteknik sözlük (IEV) - Bölüm 171: Dijital teknoloji - Temel kavramlar 12.04.202101.040.35
TS ISO 4046-4 Kâğıt, karton, kâğıt hamurları ve ilgili terimler - Terimler ve tarifler - Bölüm 4:Kağıt ve karton cinsleri ve imal edilen ürünler 12.04.202101.040.85
TS 2017 Modüler koordinasyon-Terimler 29.04.197501.040.91
TS 295 Birimler sistemi (sı)-Periyodik ve ilgili olayların büyüklük ve birimleri 27.04.199401.060
TS 7514 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri-Uzaktan kontrol 24.10.198901.040.29
TS EN ISO/ASTM 52921 Katkı üretimine yönelik standart terminoloji - Koordinat sistemleri ve test metodolojileri 19.11.201801.040.25
TS ISO 13861 Orman makinaları - Tekerlekli yuvarlak odun yükleyicileri - Terimler, tarifler ve ticarî özellikler 02.03.202201.040.65
TS 1390 İş yazılarının düzenlenmesi 05.03.197501.140.30
TS 7032 Elektroteknikte kullanılan terim ve tarifler-Ölçü transformatörleri 03.05.198901.040.17
TS 7032 Elektroteknikte kullanılan terim ve tarifler-Ölçü transformatörleri 03.05.198901.040.29
TS 5017 Yağlı tohumlu bitkiler-Adlandırma 06.01.198701.040.67
TS ISO 11108 Bilgi ve dokümantasyon-Arşivlik kağıt-Kalıcılık ve dayanıklılık özellikleri 21.04.200301.140.20
TS ISO 9962-1 Çizim aparatları-Elle kullanılan-Bölüm 1:Tarifler, sınıflandırma ve kısa gösteriliş 18.12.200201.100.40
TS EN ISO 81714-1 Ürünlere ait teknik dokümantasyonda kullanılan grafik sembollerin tasarımı - Bölüm 1: Temel kurallar 27.12.201201.110
TS ISO/IEC 15417 Bilgi teknolojisi - Otomatik tanımlama ve veri yakalama teknikleri - Code 128 barkod alfabesi özellikleri 05.06.201201.080.50
TS EN ISO 1891-2 Bağlama elemanları - Terminoloji – Bölüm 2: Kaplamalar için terimler ve tarifleri 24.12.201401.040.21
TS EN ISO 13567-1 Teknik ürün belgelendirme-Cad için katmanların organizasyonu ve isimlendirilmesi-Bölüm 1:Genel bakış ve usuller 18.12.201701.110
TS EN 16603-60-21 Uzay mühendisliği - Jiroskop terminolojisi ve performans özellikleri 29.04.201901.040.49
TS IEC 60050-121/A5 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - bölüm 121: Elektromanyetizma 12.04.202101.040.17
TS IEC 60050-121/A5 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - bölüm 121: Elektromanyetizma 12.04.202101.040.29
TS IEC 60050-151/A3 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 151: Elektrikli ve manyetik düzenler 12.04.202101.040.29
TS IEC 60050-151/A5 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 151: Elektrikli ve manyetik düzenler 12.04.202101.040.29
TS 294 Birimler sistemi (sı)-Uzay ve zaman büyüklük ve birimleri 27.04.199401.060
TS 8440 Fotoğrafçılık- Fotoğrafçılıkta kullanılan gümüş halojen tuzlarının işlenmesi ile ilgili hazır ambalajlı kimyevi maddeler- Terimleri 14.04.199001.040.37
TS 1798-3 EN ISO 2162-3 Yaylar-Teknik mamul dokümanı bölüm 3: Terimler 21.04.199801.110
12345678910...