Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 13
ICS Ad: ÇEVRE. SAĞLIK KORUMA. GÜVENLİK
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION.SAFETY
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 8201 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 6288 Su kalitesi-Permanganat indeksinin tayini 03.01.198913.060.01
TS 6288 Su kalitesi-Permanganat indeksinin tayini 03.01.198913.060.50
TS 6289 Su kalitesi-Mangan tayini-Formaldoksim spektrometrik metot 03.01.198913.060.01
TS 6289 Su kalitesi-Mangan tayini-Formaldoksim spektrometrik metot 03.01.198913.060.50
TS 9084 Çizmeler- Lastikten- Sanayide kullanılan- Astarlı veya astarsız- Kimyasal maddelere dayanıklı 02.04.199113.340.50
TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb)-Bölüm 1:Genel kurallar 20.01.199813.260
TS 9594 EN 60249-2-7 Baskılı devreler için temel malzemeler bölüm 2: Özellikler özellik no: 7: Aleve dayanıklılığı tanımlanmış (düşey yanma deneyi) bakır kaplı fenolik selüloz kağıt tabakalar 10.03.199813.220.40
TS EN 12101-3 Duman ve ısı kontrol sistemleri-Bölüm 3: Güçlendirilmiş duman ve ısı boşaltma vantilatörleri 11.11.200213.220.20
TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanlar- Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı (tip ıı çevre etiketleri) 25.04.200613.020.50
TS ENV 13419-3 İnşaat malzemeleri - Uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Bölüm 3: Numune alma, numunelerin muhafaza edilmesi ve deney parçalarının hazırlanması için işlem 26.04.200413.040.99
TS ISO 14592-1 Su kalitesi - Düşük derişimlerdeki organik bileşiklerin aerobik biyoparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi- bölüm 1: Yüzey suyu veya yüzey suyu/sediment süspansiyonunun kullanıldığı çalkalama balonluyla parti deneyi 20.04.200413.060.70
TS ISO 14869-2 Toprak kalitesi - Toplam element muhtevasının tayini için çözme - bölüm 2 - Alkali eritiş ile çözme 01.04.200413.080.10
TSE CEN ISO/TS 8662-11 Motorlu portatif el aletleri- Tutamaktaki titreşimlerin ölçümü - Bölüm 11: Çivileme aletleri 02.12.200413.160
TS EN 14594/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sürekli akışlı basınclı hava hatlı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme" 25.04.200613.340.30
TS EN 2/A1 Yangınların sınıfları 25.04.200613.220.01
TS EN 13595-3 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 3: Patlama dayanımının tayini için deney metodu 02.03.200613.340.10
TS EN 13595-4 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 4: Darbe altında kesme dayanımının tayini için deney metodu 02.03.200613.340.10
TS ISO 13784-1 Sandviç panel yapı sistemleri - Yangına tepki deneyleri - bölüm 1: Küçük odalar için deney metodu 29.04.201013.220.50
TS EN 13593 Ambalâj - Evsel atıkların toplanması için kağıt torbalar - Tipler, özellikler ve deney metotları 02.03.200413.030.40
TS EN 14395-1 İnsanların tüketmesi amaçlanan sulara maddelerin etkisi-Depolardaki suyun organoleptik değerlendirmesi-Bölüm 1: Deney metodu 31.03.200513.060.20
TS EN 14395-1 İnsanların tüketmesi amaçlanan sulara maddelerin etkisi-Depolardaki suyun organoleptik değerlendirmesi-Bölüm 1: Deney metodu 31.03.200513.060.45
TS EN 14968 Yeraltı suyu verileri değişimi için anlam bilimleri 21.12.200613.060.10
TS EN 532 Koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayılmasına ait deney metodu 04.04.199613.340.10
TS EN 139 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskesi, yarım maske veya bir ağızlıkla kullanım için basınçlı hava hatlı solunum cihazı-Özellikler, deney, işaretleme 04.04.199613.340.30
TS prEN 840-4 Seyyar çöp kapları-Bölüm 4- Geniş muylu ve taraklı veya bg kaldırma araçları için 750-1700 litre kapasiteli düz kapaklı(lar) dört tekerlekli kaplar 05.04.199613.030.40
TS 9812 prEN 1568-2 Yangın söndürücü maddeler-Köpük konsantreleri kısım 2:Suyla karışmayan sıvıların yüzey uygulamaları için yüksek genleşmeli köpük konsantrelerinin özellikleri. 05.04.199613.220.10
TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları- Genel prensipler 05.04.200213.020.01
TS ISO 11042-2 Gaz türbinleri- Egzoz gaz emisyonları- Bölüm 2: Emisyonların otomatik olarak izlenmesi 17.04.200213.040.40
TS EN 381-9 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Özellikler 25.04.200213.340.10
TS 862-3 EN 3-3/T2 Seyyar yangın söndürücüler bölüm 3. imalat, basınca dayanıklılık, mekanik deneyleri tadil 2 30.04.200313.220.10
TS EN 367/AC Koruyucu elbise- Isı ve aleve karşı koruma-Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu 27.12.200513.340.10
TS EN 12941/A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar- Özellikler, deney ve işaretleme 27.12.200513.340.30
TS EN 13427 Ambalâjlama - Ambalâj ve ambalâj atığı alanında standardların kullanımı için şartlar 27.12.200513.030.99
TS EN 50131-5-3 Alarm sistemleri - İzinsiz girişe karşı sistemler - Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantılı donanım için kurallar" 17.01.200613.310
TS ISO 11733 Su kalitesi-Sulu ortamdaki organik bileşiklerin uzaklaştırılması ve biyolojik parçalanabilirliklerinin değerlendirilmesi-Aktif çamur benzetme (simulation) deneyi 04.04.199613.060.01
TS ISO 11733 Su kalitesi-Sulu ortamdaki organik bileşiklerin uzaklaştırılması ve biyolojik parçalanabilirliklerinin değerlendirilmesi-Aktif çamur benzetme (simulation) deneyi 04.04.199613.060.70
TS prEN 346-2 Koruyucu ayakkabılar-Profesyonel amaçlı-İlave özellikler 26.03.199613.340.50
TS prEN 1501 Çöp toplama araçları ve bunlara bağlı kaldırma araçları kısım 1: Arkadan yüklemeli araçlar 05.04.199713.030.40
TS 2059 EN 60335-2-10 Güvenlik kuralları - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2.10: Döşeme bakım makineleri ve sulu fırçalama makineleri için özel kurallar 03.09.199613.120
TS EN 795/A1 Yüksekten düşmeye karşı koruma-Ankraj cihazları-Özellikler ve deneyler tadil 1 30.03.200413.340.99
TS EN 966/A1 Hava sporları için başlıklar tadil 1 23.03.200413.340.20
TS EN 13920-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 9: Kıyılmış demir dışı metal hurdalarından ayrılmış alüminyum hurdası 23.03.200413.030.50
TS EN 12255-11 Atıksu arıtma tesisleri- Bölüm 11: Genel veri kuralları 29.11.200113.060.30
TS ISO 10694 Toprak kalitesi - Kuru yakma işleminden sonra organik ve toplam karbon tayini (elemental analiz) 12.12.199513.080.01
TS ISO 10694 Toprak kalitesi - Kuru yakma işleminden sonra organik ve toplam karbon tayini (elemental analiz) 12.12.199513.080.10
TS EN 136-10 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Özel kullanımlar için tam yüz maskesi - Özellikler, deneyler, işaretleme 19.12.199513.340.30
TS 2001 EN 60335-2-2 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2.2: Elektrik süpürgeleri ve su emmeli temizleme cihazları için özel kurallar 09.01.199613.120
TS prEN 1102 Tekstiller ve mamülleri-Yanma özelliği-Salon perdeleri ve perdeler-Düşey konumdaki deney numunelerinde alevin yayılma hızının detaylı tayin metodu 27.02.199613.220.40
TS EN ISO 7899-1 Su kalitesi- Yüzey ve atık sularında bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı- Bölüm 1: Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı) 15.04.200213.060.70
TS EN ISO 9241-8 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 8: Görüntü renklerine ait özellikler 28.01.200413.180
12345678910...