Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 73
ICS Ad: MADENCİLİK VE MİNERALLER
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : MINING AND MINERALS
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 901 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS ISO 1693 Kriyolit - Doğal ve yapay - Flor içeriğinin tayini - Değiştirilmiş willard-Winter yöntemi 03.04.200773.060.40
TS ISO 10207:1991/Cor 1:1991 Sondaj ekipmanları Kaya; vurmalı delme için halat dişli matkap çelik ekipmanları, anma büyüklükleri 38 mm 22 mm; Teknik corrigendum 1 23.10.201573.100.30
TS ISO 647 Kahverengi kömürler ve linyitler - Düşük sıcaklıkta damıtma ile katran, su, gaz ve kok verimlerinin tayini 12.04.202173.040
TS 402 ISO 314 Mangan cevherleri- Karbon dioksit tayini- Gravimetrik metot 29.03.200173.060.20
TS 403 ISO 320 Mangan cevherleri- Kükürt muhtevasının tayini- Baryum sülfat gravimetrik metotlar ve yanma sonrası kükürt dioksit titrimetrik metot 03.04.200173.060.20
TS 10974 Florspar-Asit ve seramik üretiminde kullanılan-Sülfür tayini-İyodometrik metot 24.04.199373.080
TS EN ISO 10058-1 Manyezit ve dolomit refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 1 - Cihaz, reaktifler, çözme ve silisyum dioksitin gravimetrik tayini 19.01.201073.080
TSE K 303 Hidrolik Maden direkleri 29.12.201473.100.10
TS EN 1009-1 Cevher ve benzeri katı malzemeleri mekanik hazırlama makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Makinalar ve hazırlama tesisleri için ortak kurallar 04.11.202273.120
TS ISO 7992 Yüksek fırın için demir cevherleri - Yük altında indirgeme özelliklerinin tayini 30.09.202273.060.10
TS 4312 Deney elekleri ve elek analizi-Terimler 15.04.198573.120
TS ISO 10836 Demir cevherleri- Fiziksel deneyler için numune alma ve numune alma hazırlama metodu 24.01.200273.060.10
TS 4538 ISO 2194 Sanayide kullanılan elekler - Örgülü tel dokumalı, delikli levhalı ve elektrokimyasal olarak şekillendirilmiş levhalı - Göz açıklıklarının kısa gösterilişi ve anma büyüklükleri 08.04.200473.120
TS 4631 ISO 4782 Metal teller - Endüstriyel tel eleklerde ve örgülü tel dokumalarda kullanılan 09.03.200473.120
TS ISO 3082 Demir cevherleri - Numune alma ve numune hazırlama işlemleri 29.12.201473.060.10
TS ISO 16878 Demir cevherleri - Metalik demir içeriğinin tayini - Demir(III) klorür titrimetrik yöntem 02.03.202273.060.10
TS 1575 Kömür hazırlama tesisi-Grafik semboller 04.04.199173.040
TS 329 Maden kömüründeki kükürt bileşiklerinin tayini 06.01.196673.040
TS 586 ISO 310 Mangan cevherleri ve konsantreleri- Analitik numunelerde higroskopik nem tayini- Gravimetrik metot 29.03.200173.060.20
TS EN 14591-4/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 4: Galeri açma makinaları için otomatik yangın söndürme sistemleri 14.06.201273.100.99
tst 8614 Kaya mekaniği deneyleri için kayaç karot numunelerinin hazırlanması -Boyut ve şekil toleranslarının tespiti  73.080
TS prEN 1341 Kaplama levhaları-Doğal taştan-Dış kaplamalar için özellikler 08.04.199673.080
TS ISO 13291 Çinko sülfür konsantreleri - Çinko muhtevası tayini - Çözücü ile özütleme ve edta ile titrasyon metodu 27.08.201573.060.99
TS EN ISO 22721 Konveyör bantlar - Yeraltı madenleri için tekstil karkaslı kauçuk veya plastik ile kaplanmış - Özellikler 08.11.202373.100.40
TS ISO 8263 Demir cevheri tozları - Sinterleme deney sonuçlarının gösterilmesi metodu 28.04.200473.060.10
TS ISO 9685 Demir cevherleri - Nikel ve/veya krom muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 26.04.200473.060.10
TS ISO 13310 Demir cevherleri - Çinko muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemi 10.03.200573.060.10
TS ISO 8541 Mangan ve krom cevherleri - Numune alma ve numune hazırlamada sistematik hatanın kontrolü için deneysel metotlar 09.03.200473.060.20
TS ISO 8541 Mangan ve krom cevherleri - Numune alma ve numune hazırlamada sistematik hatanın kontrolü için deneysel metotlar 09.03.200473.060.30
TS 2289 Linyitlerin toplam rutubet miktarı ve katran verimlerine göre sınıflandırması 09.04.197673.040
TS EN 15163 Doğal taşın işletilmesiı ve işlenmesi için makine ve tesisler- Güvenlik -Elmas tel kesme için kurallar 18.12.201773.120
TS ISO 1952 Katı mineral yakıtlar - Seyreltik hidroklorik asitte ekstrakte edilebilir metallerin tayini 12.04.202173.040
TS ISO 157/Cor 1 Kömür - Kükürt türlerinin tayini - Teknik Düzeltme 1 (Fransızca versiyonda tadil) 12.04.202173.040
TS 4631 Elekler- Sanayide kullanılan- Tel ve tel örgülü- Tel çapları 26.11.198573.120
TS 4643 Demir cevherleri- Kalsiyum ve/veya magnezyum tayini- Alev atomik absorpsiyon spektrometrik metodu 17.12.198573.060.10
TS EN 14983 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Metan drenajı için donanımlar ve koruyucu sistemler 13.03.201373.100.20
TS ISO 4298 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Mangan tayini - Potansiyometrik metot 30.09.202273.060.20
TS 1577 ISO 1718 Kaya delme ekipmanı-Darbeli delmede kullanılan konik bağlantılı matkap çubuklar 10.02.199873.100.30
TS EN 14591-2 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su oluklu bariyerler 31.01.200873.100.99
TS EN ISO 19225/A1 Yeraltı maden makinaları - Ayak içinde çalışan hareketli kazı makinaları - Kesici yükleyiciler ve saban sistemleri için güvenlik gerekleri 16.12.201973.100.30
TS ISO 2598-2 Demir cevherleri - Silis muhtevasının tayini - Bölüm 2: İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot 30.11.200673.060.10
TS 6304 Alüminyum cevherleri-Alüminyum tayini-Edta titrimetrik metot 03.01.198973.060.40
TS ISO 13311 Demir cevherleri - Kurşun muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 24.03.200573.060.10
TS ISO 12739 Çinko sülfür konsantreleri - Çinko muhtevası tayini - İyon değişimi / edta ile titrasyon metodu 27.08.201573.060.99
TS ISO 18758-1 Maden ve kazı makineleri – Kaya sondaj teçhizatları ve kaya güçlendirme teçhizatları – Bölüm 1: Terimler 12.04.202173.100.30
TS ISO 4694 Demir cevherleri - Flor içeriğinin belirlenmesi - İyon seçici elektrot yöntemi 12.04.202173.060.10
TS 3858 Demir cevherleri- Silis miktarının indirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik metotla tayini 21.12.198273.060.10
TS 4632 Elekler- Sanayide kullanılan- Metal levhalı delik dizilişinin kodlanması 26.11.198573.120
TS EN 1710+A1/AC Yeraltı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar ve bileşenler 08.03.201273.100.30
TS ISO 334 Katı mineral yakıtlar - Toplam kükürt tayini - Eschka yöntemi 18.02.201573.040
12345678910...