Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 71
ICS Ad: KİMYASAL TEKNOLOJİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : CHEMICAL TECHNOLOGY
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 3334 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 1241 Sanayide kullanılan sodyum ve potasyum silikatlar- Kaynar suda kolayca çözünmeyen numunelerin çözeltilerinin hazırlanması ve suda çözünmeyen madde miktarının tayini 27.12.197271.060.50
TS 1486 Sanayide kullanılan sodyum hidrojen karbonat-1,10 fenantrolin fotometrik metodu ile demir miktarı tayini 20.02.197471.060.50
TS EN 13630-11 Sivil amaçlı patlayıcılar - İnfilâklı fitiller ve emniyetli fitiller - bölüm 11: İnfilâklı fitillerin infilâk hızının tayini 29.04.200571.100.30
TS EN ISO 18416 Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Candida albicans aranması 22.11.201171.100.70
TS ISO 5275 Aromatik hidrokarbonlar-Merkaptanların (tiyollerin) varlığının tesbiti-Doctor testi 08.03.201271.080.15
TS ISO 893 Yüzey aktif maddeler - Teknik sodyum alkan sülfonatlar - Analiz metotları 27.12.201271.100.40
TS EN 16256-5:2012 Piroteknik malzemeler - Gösteri amaçlı piroteknik malzemeler Bölüm 5: Deney metotları 12.06.201371.100.30
TS EN 12126 Kimyasallar - Sıvılaştırılmış amonyak - İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan 12.06.201371.100.80
TSE K 279 Gider açıcı madde - Lavabo ve küvetler için 17.09.201471.100.01
TSE ISO Guide 31 Referans malzemeler – Sertifika, etiket ve birlikte verilen dokümanın içeriği 18.02.201671.040.30
tst 7238 Dodesil benzen  71.080.15
TS 4886 Sanayide kullanılan ftalik ve adipik esterler- Serbest alkollerin tayini- Spektrofotometrik metot 27.05.198671.080.70
TS EN 61207-1 Gaz analizlerinin performansının gösterilmesi-Kısım 1: Genel 13.01.201171.040.40
TS EN ISO 17516 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik Sınırlar (ISO 17516:2014) 10.09.201571.100.99
TS 11016 Zeolit - Bağıl kırınım şiddetinin tayini  71.040.30
TS EN 16640 Biyolojik esaslı ürünler - Biyolojik esaslı karbon içeriği - Radyokarbon yöntemi kullanılarak biyolojik esaslı karbon içeriğinin tayini 24.04.201771.040.40
TSE K 285/T1 Üre formaldehit konsantresi 02.11.201871.080.30
TSE K 285/T1 Üre formaldehit konsantresi 02.11.201871.080.80
TS EN 14885 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için avrupa standardlarının uygulanması 03.02.202071.100.35
TS EN 891 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan - Demir(ııı) klorür sülfat 24.04.202371.100.80
TS 2187 Sanayide kullanılan sodyum hidroksit-Klorür miktarı tayini-Merkürimetrik metot 07.01.197671.060.40
TS 11090 Yüzey aktif maddeler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bulaşık makinaları deterjanları - Performansının karşılaştırılmalı olarak denenmesi için kılavuz 28.04.199371.100.40
TS 4445 Sanayide kullanılan sodyum sülfat- Sülfat tayini- Hesaplama metodu ve baryum sülfat gravimetrik metot 07.06.198571.060.50
TS 6622 Sanayide kullanılan kondense fosfatlar (gıda maddeleri dahil) - Klorür tayini - Potansiyometrik metot - 07.03.198971.060.50
TS 1343 Sanayide kullanılan borik asit,bor oksit ve disodyum tetraboratlar-Formaldehid oksim fotometrik metodu ile mangan miktarı tayini 11.04.197371.060.30
TS 1343 Sanayide kullanılan borik asit,bor oksit ve disodyum tetraboratlar-Formaldehid oksim fotometrik metodu ile mangan miktarı tayini 11.04.197371.060.20
TS 1343 Sanayide kullanılan borik asit,bor oksit ve disodyum tetraboratlar-Formaldehid oksim fotometrik metodu ile mangan miktarı tayini 11.04.197371.060.50
TS 6632 Sanayide kullanılan aseton - Deney metotları - Agulhon reaktifi ile kontrol deneyi 07.03.198971.080.80
TS prEN 890 Demir ııı sülfat-İnsanların tüketeceği suyun arıtımında kullanılan 01.04.199671.100.80
TS prEN 12402 Kurşun ve kurşun alaşımları-Analiz numunesi alma metotları 05.04.199971.040.40
TS 4337 Sanayide kullanılan o-Klorotoluen- Deney metotları-Genel- 20.11.198471.080.20
TS 8318 Yüzey aktif maddeler - Sülfatlanmış etoksillenmiş alkoller ve alkilfenollar - Ortalama bağıl molekül kütlesi tayini 11.04.199071.100.40
TS 8319 Yüzey aktif maddeler-Sülfatlanmış etoksillenmiş alkoller ve alkilfenoller-Sülfatlanmamış madde muhtevası tayini 11.04.199071.100.40
TS EN 61010-2-010 Ölçme, kontrol işlemlerinde ve lâboratuvarda kullanılan elektrik donanımlarının güvenlik kuralları - Bölüm 2-010: Malzemelerin ısıtılması amacıyla kullanılan lâboratuvar cihazları için özel kurallar 31.03.200571.040.20
TS EN 13630-2 Sivil amaçlı patlayıcılar- İnfilaklı fitiller ve emniyetli fitiller - bölüm 2: İnfilaklı fitillerin ve emniyetli fitillerin ısıl kararlılığının tayini 07.04.200571.100.30
TS EN 15493 Mumlar-Yangın güvenliği için özellikler 22.05.200871.100.99
TS EN 16256-1 Piroteknik malzemeler - Gösteri amaçlı piroteknik malzemeler - Bölüm 1: Terminoloji 12.06.201371.100.30
TSE K 309 Magnezyum sülfat heptahidrat 13.11.201471.060.01
TSE K 340 Emülsiyonlaştırıcı Yağ 20.02.201571.100.30
TS ISO 50006 Enerji yönetim sistemleri — Enerji temel seviyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü – Genel prensipler ve kılavuzluk 18.02.201671.040.30
TS EN 17034 İçme ve kullanma sularının arıtılmasında kullanılan kimyasal maddeler - Susuz aluminyum klorür, bazik aluminyum klorür, dialuminyum klorür pentahidroksit ve aluminyum klorür hidroksit sülfat 02.12.202071.100.80
TS 4299 Sanayide kullanılan etil alkol- Deney metotları- Su ile karışabilirlik tayini 21.09.198471.080.60
TS 4300 Sanayide kullanılan etil alkol- Deney metotları- Orta miktarda bulunan karbonil bileşiklerinin tayini-Titrimetrik metot 21.09.198471.080.60
TS 6360 Sanayide kullanılan florohidrokarbonlar - Buharlaşma kalıntısı tayini 17.01.198971.080.20
TS 6394 Etilen oksitten elde edilen iyonik olmayan yüzey aktif maddeler - Bulutlanma sıcaklığı tayini 24.01.198971.100.40
TS 3952 ISO 4799 Laboratuvar cam malzemeleri-Yoğunlaştırıcılar 10.03.199871.040.20
TS EN 1040 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Temel bakterisidal aktivite-Deney metodu ve özellikler (safha 1) 20.07.200671.100.35
TS EN ISO 14912/AC Gaz analizi - Gaz karışımlarına ait bileşim verilerinin dönüştürülmesi 22.05.200871.080.40
TS ISO 4325 Sabunlar ve deterjanlar - Edta (şelatlaştırıcı) muhtevası tayini - Titrimetrik metot 27.12.201271.100.40
TS ISO 6998 Alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu maddeler-Elektrot ziftleri-Koklaşma değeri tayini 31.01.201271.100.10
12345678910...