Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 23
ICS Ad: GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ
Açıklama : *Akışkanlık ölçümleri, bkz. 17.120
ICS Ad (İngilizce) : FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE *Measurement of fluid flow, see 17.120
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 5010 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 6691 Polipropilen (pp) borular-Boydaki değişmenin tayini (bu standard iptal edilmiş, yerine ts en 743 hazırlanmıştır.) 14.03.198923.040.20
TS 6692 Polipropilen (pp) borular-Boydaki değişmenin müsaade edilen maksimum değeri 14.03.198923.040.20
TS 6725 Klorlandırılmış polivinilklorür (cpvc) borular-Dış çapları ve et kalınlıklarının toleransları 21.03.198923.040.20
TS prEN 1115-3 Plastik boru sistemleri-Polyester reçine esaslı, cam elyaf takviyeli termoset plastikler-Yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan-Bölüm 3: Ekleme parçaları 12.03.199623.040.45
TS EN 1054 Plastik boru sistemleri-Pis suların atılmasında kullanılan termoplastik boru sistemleri-Bağlantların hava sızdırmazlığının tayini 12.03.199623.040.20
TS EN 1053 Plastik boru sistemleri-Basınçsız uygulamalar için termoplastik boru sistemleri su sızdırmazlığının tayini 12.03.199623.040.20
TS EN 705 Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) boru ve ekleme parçaları-Regresyon analiz metodları ve uygulanması 04.04.199623.040.45
TS EN 705 Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) boru ve ekleme parçaları-Regresyon analiz metodları ve uygulanması 04.04.199623.040.20
TS EN 1092-1 Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterişli bölüm 1: Çelik flanşlar 24.06.201023.040.60
TS ISO 12091 Termoplâstik borular - Profilli - Etüv deneyi 02.12.200423.040.20
TS EN 1555-2 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (pe) - Bölüm 2: Borular 27.12.200423.040.20
TS 6125 Lastik ve plastik hortumlar-Katlar arasındaki yapışma kuvvetinin tayini 08.11.198823.040.70
TS EN 1514-3 Flanşlar ve bağlantıları - Anma basınçlarına (pn) göre contaların ölçüleri- Bölüm 3: Ptfe zarflı metal olmayan contalar 22.11.200023.040.80
tst 200454604 Gaz için ısıya duyarlı kapama cihazları-Özellikler ve deneyler  23.060.30
TS EN 13616 Sıvı petrol ürünü yakıtlar için statik tankların aşırı dolum önleme tertibatı 02.12.200423.020.10
TS EN ISO 1167-1 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Bölüm 1:Genel yöntem 20.07.200623.040.20
TS EN 14741 Termoplastik boru ve kanal sistemleri-Yer altında basınçsız uygulamalarda kullanılan bağlantılar-Tahmini sızdırmazlık basıncıyla elastomerik contalı bağlantıların uzun süreli sızdırmazlık performansı için deney metodu 20.07.200623.040.80
TS EN ISO 1167-4 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Takımların hazırlanması 22.05.200823.040.45
TS EN ISO 1167-4 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Takımların hazırlanması 22.05.200823.040.20
TS EN 15632-4 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı esnek boru sistemleri-Bölüm 4: Metal servis borulu boru sistemleri- Özellikler ve deney metotları 19.01.201023.040.01
TS EN 15280 Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi 13.02.201423.040.99
TS 12074 Boru hatları-Ham petrol, sıvı petrol ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazları, sıvı susuz amonyak ve alkollerin taşınmasında kullanılan-Genel kurallar 03.09.199623.040.01
TS prEN 12295 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su için termoplastik borular ve ekleme parçaları-Bağlantıların basınç çevrimine mukavemeti deneyi 09.04.199923.040.45
TS prEN 12295 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su için termoplastik borular ve ekleme parçaları-Bağlantıların basınç çevrimine mukavemeti deneyi 09.04.199923.040.20
TS EN 14197-3 Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı tanklar - bölüm 3: İşletme kuralları 13.04.201023.020.40
TS EN ISO 22391-5 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su sistemleri için - Sıcaklık direnci yükseltilmiş polietilenden (PE-RT) - Bölüm 5 :Sistem amacına uygunluk 23.03.201023.040.01
TS ISO 8361-2 Termoplâstik borular ve ekleme parçaları- Su absorpsiyonu- Bölüm 2: Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden imal edilmiş borular ve ekleme parçaları için deney şartları 10.05.200123.040.20
TS EN 13365/A1 Taşınabilir gaz tüpleri – Kalıcı ve sıvılaştırılmış gazlar için tüp demetleri (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene 25.04.200623.020.30
TS EN 1074-2/A1 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk bölüm 2: Yalıtım vanaları 25.04.200623.060.01
TS EN 12982 Endüstriyel vanalar - Alın kaynaklı vanalar için uçtan uca ve merkezden uca boyutlar 19.01.201023.060.01
TS EN 13445-4 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 4: İmalât 19.01.201023.020.30
TS EN 1012-2+A1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Vakum pompaları 13.07.201023.160
TS EN 1012-2+A1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Vakum pompaları 13.07.201023.080
TS EN 1012-2+A1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Vakum pompaları 13.07.201023.140
TS EN ISO 15783/A1 Pompalar- Salmastrasız-Rotodinamik-Sınıf ıı_ özellikler 19.01.201023.080
TS 7637 Lastik ve plastik hortum takımları - Hidrolik darbe deneyiyle birleştirilmiş esnetme deneyi (yarı omega deneyi) 21.11.198923.040.70
TS EN 1106 Musluklar - Elle çalıştırılan - Gaz yakan cihazlar için 30.11.200623.060.40
TS EN ISO 15493 Plastik boru sistemleri - Endüstriyel kullanım amaçlı - Akrilonitril-Butadien-Stiren (abs), plastikleştirici katılmamış poli(vinil klorür) (pvc-U) ve klorlanmış poli(vinil klorür) (cpvc) - Sistem ve elemanlar için özellikler - Metrik seri (ISO 15493:2003) 28.01.200423.040.01
TS ISO 12917-2 Petrol ve sıvı petrol ürünleri-Yatay silindirk tankların kalibrasyonu-Bölüm 2:İç elektro optik mesafe yöntemi 06.04.200623.020.10
TS 7936 EN 60335-2-40/A2 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar 02.03.201023.120
TS EN ISO 10156/AC Gazlar ve gaz karışımları- Tüp vana çıkışlarının seçimi için alevlenme potansiyeli ve oksitleme yeteneğinin tayini 13.01.201123.020.30
TS EN 13530-2/AC Kriyojenik tanklar - Taşınabilir vakum yalıtımlı büyük tanklar - Bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler 09.09.201423.020.40
TS EN 14025 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan - basınçlı metalik tanklar - İmalat ve tasarım 13.02.201423.020.20
TS EN 1012-3 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları- Bölüm 3: İşlem kompresörleri 13.02.201423.160
TS EN 1012-3 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları- Bölüm 3: İşlem kompresörleri 13.02.201423.140
TS EN 14433 Tanklar- Tehlikeli maddelerin taşınması için - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınması için tank donanımı - Dip vanaları 16.03.201523.020.01
TS EN 14901 Sünek demir borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Sünek demir bağlantı parçaları ve aksesuarların epoksi kaplaması (ağır şartlar için) - Kurallar ve deney yöntemleri 30.04.201523.040.10
TS ISO 17082 Pnömatik akışkan gücü - Valfler - Tedarikçi dokümanlarında bulunması gereken bilgiler 13.07.201023.100.50
TS EN 60534-8-1 Endüstriyel proses kontrol vanaları- Bölüm 8: Gürültünün belirlenmesi- Kısım 1: Kontrol vanalarında hidrodinamik- Aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi 25.04.200623.060.40
TS EN 14197-2/AC Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler 26.03.200923.020.40
12345678910...