Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 29
ICS Ad: ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : ELECTRICAL ENGINEERING
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 7841 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 6470 EN 60172 Sargı telleri- Emay kaplı sargı tellerinin sıcaklık indisinin belirlenmesi için deney işlemi 17.02.199929.060.10
TS EN 60255-21-2 Elektrik röleleri -Bölüm 21-Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik-Darbe, çarpma ve sismik deneyler-Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri 14.11.200029.120.70
TS EN 60555-1 Besleme sistemlerinde ev tipi cihazların ve benzeri elektrikli donanımların sebep olduğu düzensizlikler-Bölüm 1:Tarifler 03.09.199629.240.01
TS EN 62044-3 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler- Ölçme metotları- Bölüm 3: Yüksek uyarma seviyesindeki manyetik özellikler 29.11.200129.100.10
TS EN 62044-3 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler- Ölçme metotları- Bölüm 3: Yüksek uyarma seviyesindeki manyetik özellikler 29.11.200129.030
TS HD 21.11 S1/T1 Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - Bölüm 11: Aydınlatma armatürleri için kablolar tadil 1 14.04.200429.060.20
TS HD 21.13 S1/T2 Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimleri en çok 450/750 v olan - Bölüm 13: İki veya daha fazla iletkeni olan yağa dayanıklı pvc kılıflı kablolar tadil 2 14.04.200429.060.20
TS EN 60264-3-3 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 3:Konik makaralar kısım 3: Termoplastik malzemeden yapılmış iade edilmeyen makaralar için özellikler 28.02.199729.060.10
TS EN 201/A1 Lastik ve plastik makinaları- Enjeksiyon kalıplama makinaları- Güvenlik kuralları tadil 1 23.12.200329.020
TS IEC 60502-1 Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kv’dan (um = 1,2 kv) 30 kv’a (um = 36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kv (um = 1,2 kv) ve 3 kv (um = 3,6 kv) olan kablolar 24.04.200729.060.20
TSE IEC/TR 61000-3-5 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 3: Sınır değerler kısım 5: Beyan akımı 16 a'dan büyük olan cihazlar için alçak gerilim güç besleme sistemlerindeki gerilim dalgalanmaları ve kırpışma için sınırlamalar 15.04.199729.020
TS EN 50295 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları - Kontrol cihazı ve düzen arayüz sistemleri - Hareket ettirici algılayıcı ara yüzeyi 21.03.200029.130.20
TS EN 61609 Mikrodalga ferrit bileşenler - Standard hazırlama kılavuzu 21.03.200029.100.10
TS EN 61628-2 Oluklu karlonlar ve kağıtlar - Elektriksel amaçlı bölüm 2: Deney metotları 21.03.200029.035.01
TS EN 60216-4-2 Yalıtkan elektrik malzemeleri- Isıl dayanıklılık özellikleri- Bölüm 4-2: 300 c'a kadar kullanım için yaşlandırma fırınları prezisyon 29.11.200129.035.01
TS EN 62310-1 Statik aktarma sistemleri (sts) - Bölüm 1: Genel ve güvenlik kuralları 27.12.200529.240.99
TS EN 61347-2-9/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler 27.12.200529.140.99
TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli 27.12.200529.140.30
TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli 27.12.200529.140.20
TS EN 60127-4 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler 27.12.200529.120.50
TS EN 60947-5-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni bölüm 5-3: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Arıza şartlarında belirli davranışı olan yakınlık anahtarlarıyla (pdf) ilgili kurallar 25.04.200329.130.20
TS HD 639 S1/A1 Elektriksel yardımcı donanım-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan integral aşırı akım koruyucusuz taşınabilir artık akım cihazları 27.12.200529.120.50
TS 805 EN 60155 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler 24.02.199829.140.30
TS EN 60633 Yüksek gerilim doğru akımla enerji taşınması terminolojisi 21.03.200029.200
TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları 29.11.200129.240.99
TS EN 62271-102 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni-Bölüm 102:Yüksek gerilim alternatif akım ayırıcı ve topraklama anahtarları 11.11.200229.130.10
TS IEC 60884-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler - Bölüm 1: Genel özellikler 12.06.200729.120.30
TS IEC 60502-1/T1 Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kv'dan (um = 1,2 kv) 30 kv'a (um = 36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kv (um = 1,2 kv) ve 3 kv tadil 1 26.02.200329.060.20
TS 7204 EN 60811-1-4/A2 Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bl.1 genel uygulama kısım 4 düşük sıcaklıktaki deneyler tadil 1 24.03.200329.060.20
TS EN 60255-22-6 Elektrik roleleri - Bölüm 22 - 6: Ölçme roleleri ve koruma cihazları için elektriksel bozulum deneyleri; Radyo frekans alanları tarafından üretilen iletilmiş bozulumlar için bağışıklık 29.11.200129.120.70
TS EN 50130-4/A2 Alârm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın, hırsızlık ve genel amaçlı alârm sistemlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri tadil 2 16.03.200429.020
TS EN 61643-21 Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları 29.11.200129.240
TS EN 61643-21 Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları 29.11.200129.240.10
TS EN 60811-4-1 Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 4: Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel metotlar - Kısım 1: Çevre zorlamalarından kaynaklanan çatlamalara karşı dayanıklılık - Havada ısıl yaşlandırmadan sonra sarma deneyi - Sıcakta akış (erime akış) indisinin ölçülmesi - Polietilende karbon siyahı ve/veya mineral dolgu muhtevasının ölçülmesi 27.12.200529.035.20
TS EN 50152-3-2 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler- A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar- Bölüm 3-2: A.a. cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve kontrol cihazları- Tek fazlı akım transformatörleri 29.11.200129.280
TS EN 50152-3-2 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler- A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar- Bölüm 3-2: A.a. cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve kontrol cihazları- Tek fazlı akım transformatörleri 29.11.200129.200
TS EN 60255-24 Elektrik roleleri - Bölüm 24: Enerji sistemleri için ortak formatlı geçiş veri anahtarlaması (COMTRADE) 29.11.200129.120.70
TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler 29.11.200129.140.99
TS EN 61809 Güvenlik kuralları- Alkalin ve diğer asitsiz elektrolit ihtiva eden piller (doldurulabilen) ve bataryalar- Taşınabilen sızdırmaz alkalin sekonder piller ve bataryalar 29.11.200129.220.30
TS EN 60068-3-5 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri-Bölüm 3-5: Yardımcı doküman ve kılavuz-Sıcaklık deney odalarının performansının doğrulanması 11.11.200229.020
TS 9918 EN 60901/T1 Lambalar-Tek başlıklı flüoresan-Performans kuralları tadil 1 21.04.200329.140.30
TS HD 308 S2/T1 Kablolar ve bükülgen kordonlarda damarların tanıtımı tadil 1 24.04.200329.060.20
TS EN 60061-2/A32 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 2.lamba duyları 27.12.200529.140.10
TS EN 60061-1/A27 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte bölüm:Lamba başlıkları 27.12.200529.140.10
TS EN 60424-4 Ferrit çekirdekler- Yüzey düzgünsüzlüklerinin sınırları ile ilgili kılavuz- Bölüm 4: Yuvarlak çekirdekler 29.11.200129.100.10
TS IEC 317-29:1995/T1 (Numara tadili, TS EN 60317-29) Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı tadil 1 19.03.200329.060.10
TS EN 60947-5-3/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni bölüm 5-3: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Arıza şartlarında 27.12.200529.130.20
TS EN 50124-1/A1 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları 27.12.200529.280
TS EN 50124-1/A1 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları 27.12.200529.080.01
TS EN 60432-1/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar 27.12.200529.140.20
12345678910...