Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 33
ICS Ad: TELEKOMÜNİKASYON SES VE GÖRÜNTÜ MÜHENDİSLİĞİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 5238 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 8115 Dalga kılavuzu bileşenleri için modüler boyutların seçim kılavuzu 13.03.199033.120.10
TS 8116 3 mhz'in altındaki frekanslarda kullanılan- Bağlayıcılar-Bağlantı ve deney bağlayıcıları 13.03.199033.120.30
TS EN 50083-2 Kablolu dağıtım sistemleri-Televizyon ve ses işaretleri için bölüm 2: Cihazlar için elektromanyetik uyumluluk 07.04.199733.060.20
TS EN 61000-4-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4:Deney ve ölçme teknikleri-Kısım 1:Bağışıklık deneylerine genel bakış-Temel emu yayını 24.02.199833.100.20
TS EN 301091 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum unsurları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği(rttt) - 76 ghz - 77 ghz bandında radar donanım işletmesi için deney metodları ve teknik karakteristikler 21.03.200033.020
TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri 06.01.200333.060.20
TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri 06.01.200333.170
TS EN 300175-4 V 1.4.1 Sayısal gelişmiş kablosuz haberleşme genel arayüzü bölüm 4: Veri hattı kontrol tabakası 21.03.200033.060.70
TS EN 301489-7 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücreli yardımcı telekomünikasyon sistem cihazları (gsm ve dcs) ve seyyar ve taşınabilir cihaz için özel şartlar 28.01.200433.020
TS EN 60835-3-11 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 11:Scpc-Psk kaydırmalı anahtarlama iletişimi için hizmet kanalı cihazı 03.09.199633.060.30
TS EN 300291-1 V 1.2.1 İletişim yönetim ağı (tmn) - Sistem / ağ öğesi arayüz işlemlerinde (os/ne) müşteri yönetimi (ca) için işlevsel belirtimler bölüm 1: Tek hat konfgurasyonları 21.11.200033.040.40
TS HD 369.8 S1 Ses görüntü ve televizyon cihazları ve sistemleri bölüm 8: Semboller ve tespiti 21.11.200033.160.01
TS HD 546.3 S1 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri bölüm 3: Arabağlantılar ( elektriksel özellikler) 21.11.200033.200
TS HD 609 S1 Sayısal ve analog haberleşmede kullanılan cihaz kabloları için kısmi şartlar 21.11.200033.040.50
TS HD 624.7 S1 Haberleşme kablolarında kullanılan malzemeler bölüm 7: Halozengensiz alev geciktirmeli termoplastik kılıf bileşiği 21.11.200033.120.20
TS HD 129.7 S1 Dalga kılavuzları için flanşlar - Kare biçimli dalga kılavuzu flanşları için ilgili kurallar 21.11.200033.120.10
TS HD 567.6 S1 Televizyon yayın iletimi için alıcılar hakkında tavsiye edilen ölçme metodları bölüm 6: Yayın sinyal standardlarından farklı şartlar altında ölçme 21.11.200033.160.25
TS EN 62005-7 Fiber optik ara bağlantı devrelerinin ve pasif optik elemanların güvenirlirliği - Bölüm 7: Ömür dayanım modellemesi 02.12.200433.180.20
TS 7626 Yüksek kaliteli ses cihaz ve sistemleri-Kulaklıklar 21.11.198933.160.50
TS EN 61754-8 Optik lif arayüz bağlayıcılar-Bölüm 8:Cf08: Cf08 tipi bağlayıcı ailesi 16.04.199933.180.20
TS EN 61834-1 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 1: Genl özellikler 16.04.199933.160.40
TS EN 61834-5 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 5: Karakter bilgi sistemi 16.04.199933.160.40
TS EN 50289-1-1 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-1: Elektriksel deney metotları- Genel özellikler 29.11.200133.120.10
TS EN 62149-3 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Performans standardları - Bölüm 3: 2,5 gbit/s modülatör tümleşik lazer diyot vericiler 02.12.200433.180.30
TS EN 62153-1-1 Metalik haberleşme kablolarının deney metotları-Bölüm 1-1: Elektriksel-Ters farklı fourier dönüşümü (ıdft) (ıec 62153-1:2003)kullanılarak frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi/not: Onay bilgisi 02.12.200433.120.10
TS 6023 3 mhz'in altındaki frekanslarda kullanılan bağlayıcılar-Taşınabilir cihazlara harici, düşük gerilimli bir güç kaynağını bağlamakta kullanılan bağlayıcılar 14.03.198933.120.30
TS EN 61300-3-21 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-21: Deneyler ve ölçümler-Anahtarlama ve sıçrama zamanları 16.04.199933.180.20
TS EN 61300-3-23 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-23: Deneyler ve ölçümler -Demir halkanın yüzeyine göre fiberin pozisyonu 16.04.199933.180.20
TS EN 61754-9 Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri - bölüm 9: Ds tipi bağlayıcı ailesi 12.04.200433.180.20
TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar 13.10.200533.060.20
TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar 13.10.200533.100.01
TS EN 50364 Elektronik sistem gözetimi (eas) - Radyo frekans tanımlama (rfıd) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 hz - 10 ghz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması 08.04.200433.100.01
TS EN 61237-1 Yayın görüntü bant kayıtedicileri-Ölçme metotları-Bölüm 1: Mekanik ölçmeler 03.09.199633.160.40
TS EN 60169-25 Radyo frekans bağlayıcıları bölüm 25: 13,56 mm dış iletkenli iç yarıçaplı, çift iç iletkene sahip dengelenmiş korumalı kabloların kullanımı için 03.09.199633.120.30
TS EN 61966-8 Multimedya sistemleri ve donanımı- Renk ölçümü ve yönetimi- Bölüm 8: Multimedya renk tarayıcıları (ıec 61966-8:2001) 29.11.200133.160.60
TS EN 61290-5-1 Fiber optik yükselteçler - Temel özellikler - Bölüm 5 - 1: Yansıma parametreleri için deney metotları; Optik spektrum analizör 29.11.200133.180.30
TS EN 303035-1 V1.2.1 R ve tte direktifi madde 3.2'deki temel özellikleri kapsayan tetra cihazı için harmonize edilmiş en, bölüm 1: Ses+veri (v+d) 28.01.200433.070.10
TS IEC 60510-2-4 (Eski no:TS IEC 510-2-4) Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo-Röle cihazları için ölçme metodları bölüm 2: Alt sistemler için ölçmeler kısım 4-Üst ve alt dönüşrütücüler 02.04.199633.060.30
TS prEN 41003 Haberleşme ağlarına bağlanan cihazlar için özel güvenlik kuralları 04.04.199633.040.50
TS HD 138 S2 Sızdırmazlık deneyi - Basınçlı dalga kılavuzu boruları ve cihazları için 21.11.200033.120.10
TS HD 311.10 S1 Manyetik teyp ses kaydı ve kayıt sistemi bölüm 10: Zaman ve adres kodları 21.11.200033.160.30
TS EN 50289-4-9 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-9: Çevresel deney metotları - Pnömatik dayanıklılık 08.02.200533.120.10
TS EN 62315-1 Sıkıştırılmamış sayısal video ara yüzler için dtv profilleri - Bölüm 1: Genel 02.12.200433.160.40
TS EN 62330-1 12,65 mm (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 1: Vtr özellikleri 02.12.200433.160.40
TS EN 50288-2-2 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 2-2: 100 mhz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları 02.12.200433.120.30
TS EN 301908-4 V2.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 4: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için harmonize edilmiş en 02.12.200433.020
TS EN 61000-3-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 3-3: Sınır değerler-Beyan akımı faz başına 16 a (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri,dalgalanmaları ve kırpışma sınırları 19.04.200533.100.01
TS EN 300113-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Veri iletimi (ve konuşma) için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo cihazı-Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 27.12.200533.100.01
TS EN 301489-18 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk(emc)standardı;Bölüm 18:Karasal trank radyo(tetra)cihazları için özel şartlar 27.12.200533.100.01
TS EN 301783-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Seyyar kara hizmeti; Ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 20.04.200433.100.01
12345678910...