Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 87
ICS Ad: BOYA ENDÜSTRİSİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : PAINT AND COLOUR INDUSTRIES
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 1164 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 4883 Boyalar ve vernikler- Çözünebilir metal tayini- Sıvı boyaların pigment kısımlarında veya toz boyalarda krom (vı) tayini-Difenilkarbazit ile spektrofotometrik metot 27.05.198687.040
TS EN ISO 3262-1 Boyalar için dolgu maddeleri- Özellikler ve deney yöntemleri- Bölüm 1: Giriş ve genel deney yöntemleri 06.04.200187.060.10
TS EN ISO 8130-3 (Eski no: TS ISO 8130-3) Kaplama tozları- Bölüm 3: Sıvı yer değiştirme piknometresiyle yoğunluk tayini 18.04.200187.040
TS EN ISO 787-7 Pigment ve dolgu maddeleri için deney metotları-Bölüm 7:Elek üzerinde kalıntı tayini-Normal yıkama metodu 23.03.201087.060.10
TS 11338 Boya ve vernikler - Alkid reçineleri - Bağlayıcı olarak kullanılan 18.02.201587.060.20
TS EN 927-3 Boyalar ve vernikler - Dış mekan ahşap malzemeleri için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri - Bölüm 3: Doğal hava şartlarına maruz bırakma deneyi 16.12.201987.040
TS EN 16980-1 Fotokataliz - Sürekli akış deney yöntemleri - Bölüm 1: Havadaki nitrik oksitin (NO) fotokatalitik malzemelerle bozunmasının tayini 30.09.202187.060.20
TS EN 16980-1 Fotokataliz - Sürekli akış deney yöntemleri - Bölüm 1: Havadaki nitrik oksitin (NO) fotokatalitik malzemelerle bozunmasının tayini 30.09.202187.040
TS ISO 1247-2 Boyalarda kullanılan alüminyum pigmentler - Bölüm 2: Vakumla metalikleştirilmiş alüminyum pigmentler 30.09.202187.060.10
TS EN ISO 3262-9 Dolgu maddeleri - Özellikler ve deney yöntemleri - Bölüm 9: Kalsine kil 08.11.202387.060.10
TS 2615 Pigmentler için deney metotları-Kısım 16:Otomatik öğütücü kullanarak,bezir yağı içinde pigmentlerin bağıl renk tonu değiştirme güçlerinin (veya eşdeğer renklendirme değerlerinin) ve renk açma güçlerinin karşılaştırılması 24.03.197787.060.10
TSE K 218 Uçak parça ve donanımlarında kullanılan sıcak, tank tip, boya sökücü 01.04.201487.060.30
TS 11159 Cilalar-Otomobillerde kullanılan  87.040
TS EN ISO 16474-2 Boyalar ve vernikler - Laboratuvar ışık kaynağına maruz bırakma metodu - Kısım 2: Ksenon-ark lambası 13.02.201487.040
TSE CEN/TS 16498 Boyalar ve vernikler - Dışarıdaki ahşaplar için kaplama sistemleri ve kaplama malzemeleri - Tanen (mazı tozu) lekemesinin değerlendirilmesi 13.02.201487.040
TS EN ISO 28199-2 Boyalar ve vernikler - Püskürtme uygulama süreci ile ilgili kaplama sistemlerinin özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 2: Renk kararlılığı, örtme gücü süreci, yeniden çözülme, aşırı püskürtme 30.09.202187.040
TS EN 16105 Boyalar ve vernikler- Suyla aralıklı temas eden kaplamalardan çıkan maddelerin tayini için laboratuvar yöntemi 21.02.201287.040
TS EN ISO 787-19 Pigmentler için genel deney metotları- Bölüm 19: Suda çözünebilen nitratların tayini 'salisilik asit metodu) 02.07.202087.060.10
TS EN ISO 3262-1 Dolgu maddeleri - Özellikler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Giriş ve genel deney yöntemleri 02.07.202087.060.10
TS 2613 Pigmentler için deney metotları-Kısım xıv: Sulu ekstraktın özgül direncinin tayini 24.03.197787.060.10
TS ISO 12644 Grafik teknolojisi- Pasta mürekkeplerinin ve incelticilerinin reolojik özelliklerinin düşen mil viskozimetresi ile tayini 10.04.200287.080
TSE K 277 Metal temizleyici ve korozyon giderici inhibitörlü fosforik asit (uçak motor parça ve aksesuarlarında kullanılan) 17.11.201487.060.30
TS EN ISO 16474-1 Boyalar ve vernikler - Laboratuvarda ışık kaynağına maruz bırakma metodu - Kısım 1: Genel kılavuz 13.02.201487.040
TSE CEN/TS 16499 Boyalar ve vernikler - Dışarıdaki ahşaplar için kaplama sistemleri ve kaplama malzemeleri - Ahşap üzerindeki boya ve verniklerin direnci 13.02.201487.040
TS EN ISO 2812-1 Boyalar ve vernikler - Sıvılara dayanıklılığın tayini - Bölüm 1: Sudan başka diğer sıvılara daldırma 19.03.201887.040
TS EN 927-13 Boyalar ve vernikler - Dış mekan ahşap malzemeleri için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri - Bölüm 13: Ahşap taban malzeme üzerindeki bir kaplamanın darbeye direncinin değerlendirilmesi 16.12.201987.040
TS ISO 1247-1 Boyalarda kullanılan alüminyum pigmentler - Bölüm 1: Genel alüminyum pigmentler 30.09.202187.060.10
TS EN ISO 11299-1 Yeraltı gaz dağıtım şebekelerinin yenilenmesi için plastik boru sistemleri - Bölüm 1: Genel 28.01.201987.060.20
TS EN ISO 3262-8 Dolgu Maddeleri - Özellikler ve test yöntemleri - Bölüm 8: Doğal kil 05.07.202387.060.10
TS EN 12757-1 Kaplama malzemeleri için karıştırma makinaları - Güvenlik şartları-Bölüm 1: Taşıt yüzeylerinin yeniden işlenmesinde kullanılan karıştırma makinaları 16.02.200687.100
TSE K 408 Boyalar – Hızlı Kuruyan, Organik Çözücülü – Endüstriyel Son Kat 02.06.201587.040
TS EN ISO 9038 Sıvılar-Sürgit yanabilirlik tayini 28.01.200487.040
TS EN ISO 12944-2 Boyalar ve vernikler - Çelik yapıların koruyucu boya sistemleriyle korozyona karşı korunması - Bölüm 2: Çevrenin sınıflandırılması 19.03.201887.020
TS EN ISO 28199-3 Boyalar ve vernikler - Püskürtme uygulama süreci ile ilgili kaplama sistemlerinin özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 3: Torbalanma, kabarcık oluşumu, iğne deliği oluşumu ve örtme gücünün değerlendirilmesi 30.09.202187.040
TS ISO 788 Lacivert pigmentler 30.09.202187.060.10
TS EN ISO 8130-5 Kaplama tozları - Bölüm 5: Toz/ hava karışımının akış özelliklerinin tayini 30.09.202187.040
TS 4884 Boyalar ve vernikler- Çözünebilir metal tayini- Sıvı kısmında toplam krom tayini- Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 27.05.198687.040
TS EN ISO 8130-4 (Eski no: TS ISO 8130-4) Kaplama tozları- Bölüm 4: Alt patlama sınırının hesaplanması 18.04.200187.040.01
TS 13533 Yazı mürekkepleri - Mavi-Siyah mürekkeplerin özellikleri 19.07.201287.080
TS EN ISO 787-15 Pigmentler ve dolgu maddeleri için genel deney yöntemleri - Bölüm 15: Benzer tip renkli pigmentlerin ışığa karşı dirençlerinin karşılaştırılması 16.12.201987.060.10
TS EN ISO 19403-1 Boyalar ve cilalar - Islanabilirlik - Bölüm 1: Kelime bilgisi ve genel ilkeler 30.09.202287.040
TS EN ISO 18473-4 Özel uygulamalar için işlevsel pigmentler ve dolgu maddeleri - Bölüm 4: Fotokatalitik uygulama içn nano ölçekte titan dioksit 08.11.202387.060.10
TS EN ISO 3262-7 Dolgu maddeleri - Özellikler ve deney yöntemleri - Bölüm 7: Dolomit 08.11.202387.060.10
TS 8623 Baskılar ve baskı mürekkepleri - Sabunlara karşı direnç tayini 11.12.199087.080
TS 8624 Baskılar ve baskı mürekkepleri - Baskıların deterjanlara karşı dirençlerinin tayini 11.12.199087.080
TS EN ISO 787-21 Pigmentler ve genişleticiler için genel test yöntemleri - Bölüm 21: Püskürtme ortamı kullanarak pigmentlerin ısı kararlılığının karşılaştırılması (ISO 787-21: 1979) 18.12.201787.060.10
TS EN ISO 3262-15 Dolgu Maddeleri - Spesifikasyonlar ve test yöntemleri - Bölüm 15: Camsı silika 05.07.202387.060.10
TS 7517 ISO 3711 Kurşun kromat pigmentler ve kurşun kromat-Molibdat pigmentler-Özellikler ve deney metotları 01.04.199887.060.10
TS EN ISO 591-1 Boyalar için titan dioksit pigmentler - bölüm 1: Özellikler ve deney yöntemleri 23.11.200687.060.10
TS EN ISO 8130-5 (Eski no: TS ISO 8130-5) Kaplama tozları- Bölüm 5: Toz/ hava karışımının akış özelliklerinin tayini 18.04.200187.040
12345678910...