Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13384-1+A2      
Kabul Tarihi : 31.01.2012
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar
Başlık (İng) : Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance
Kapsam : Bu standard, tek ısıtma tertibatına bağlı bacaların ısı ve akışkan dinamiği özelliklerini hesaplama metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies methods for the calculation of the thermal and fluid dynamic characteristics of chimneys serving one appliance.
Yerine Geçen : TS EN 13384-1 :2015;  
Tadil Edilen : TS 11389 EN 13384-1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13384-1:2002+A2:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 13384-1:2002+A2-EQV; DIN EN 13384-1-EQV; NF PS1-002-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13384-1:2002+A2
ICS Kodu : 91.060.40 Bacalar, Kanallar
Atıf Yapılan STD : TS EN 1443 :2006;  TS EN 1859 :2001;  TS EN 13502 :2004;  TSE CR 1749 :1998;  TS EN 1856-1 :2010;  TS EN 1859 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 75
Fiyatı : 60,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-