Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6941      
Tercüme Tarihi : 27.02.2007
Kabul Tarihi : 9.03.2006
Hazırlık Grubu : Tekstil İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil kumaşlar - Yanma özellikleri - Düşey konumdaki numunelerin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi
Başlık (İng) : Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens
Kapsam : Bu standard, düşey konumda yerleştirilmiş tekstil kumaşların ve tek veya çok bileşenden oluşan endüstriyel mamullerin (kaplanmış, kapitoneli, çok tabakalı, sandviç yapılı ve benzer yapıdaki) belirli küçük bir aleve mâruz kaldıkları zaman, alevin yayılma süresinin ölçülmesi için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies a method for the measurement of flame spread properties of vertically oriented textile fabrics intended for apparel, curtains and draperies in the form of single- or multi-component (coated, quilted, multilayered, sandwich construction and similar combinations) fabrics.
Yerini Aldığı : TS 5569 EN ISO 6941 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6941:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 6941-EQV; DIN EN ISO 6941-EQV; BS EN ISO 6941-EQV; ISO 6941-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6941; DIN EN ISO 6941; BS EN ISO 6941; ISO 6941
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 59.080.30 Tekstil Kumaşları
Atıf Yapılan STD : TS 5416 ISO 4880 :2003;  TS 5775 EN ISO 6940 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-