Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13395-3      
Tercüme Tarihi : 2.12.2004
Kabul Tarihi : 11.11.2002
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotları - İşlenebilirliğin tayini - Bölüm 3: Tamir betonunda yayılma tayini deneyi
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods; Determination of workability - Part 3: Test for flow of repair concrete
Kapsam : Tescilli formülasyonları da ihtiva eden normal işlenebilirliğe sahip beton karışımlar, geleneksel uygulamalara göre yerleştirilebilir ve sıkıştırılabilir. Bu mamullerin işlenebilirliği EN 206-1’de verilen slamp, Ve-be ve diğer uygun metot kullanılarak değerlendirilmelidir. Bu standard, yüksek yayılma değerine sahip geleneksel beton karışımların işlenebilirliğinin tayini için kullanılacak deney metodunu kapsar. Bu betonların işlenebilirlik değeri EN 12358’e göre değerlendirilmelidir.
Kapsam (İng) : Normal workability concrete mixes, which can include proprietary formulations, are applied and compacted in accordance with conventional practice. The workability of these produts should be assessed using the slump, VeBe or other appropiriate method given in EN 206-1. The workability of conventional high flow concrete mixes shoud be assessed by the method of EN 12358.
Yararlanılan Kaynak : EN 13395-3:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 13395-3-EQV; DIN EN 13395-3 -EQV; BS EN 13395-3-EQV; NF P18-953-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13395-3
ICS Kodu : 91.080.40 Beton Yapılar; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 196-1 :2002 (EN 196-1);;  TS EN 206-1 :2002 (EN 206-1);;  TS EN 1504-1 :2001 (EN 1504-1);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-