Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO/IEC 17025/AC      
Kabul Tarihi : 27.02.2007
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
Başlık (İng) : General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Türü : Kural
Kapsam : Bu standard, numune alma dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir lâboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. Bu standard, lâboratuvar tarafından geliştirilen standard olan ve standard olmayan metotlarla yapılan deney ve kalibrasyonu da kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling.
Yerine Geçen : TS EN ISO/IEC 17025 :2010;  TS EN ISO/IEC 17025 :2012;  
Tadil Edilen : TS EN ISO/IEC 17025 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO/IEC 17025/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO/IEC 17025/AC
ICS Kodu : 03.120.20 Ürün ve Şirket Belgelendirmesi, Uygunluk Değerlendirmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO/IEC 17025 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 3
İptal Tarihi : 12.04.2012