Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1439      
Kabul Tarihi : 14.07.2011
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Lpg ekipmanları ve aksesuarları - Lpg tüplerinin dolum öncesi, dolum esnası ve dolum sonrası kontrol kuralları
Başlık (İng) : LPG equipment and accessories - Procedure for checking LPG cylinders before,during and after filling
Türü : Kural
Kapsam : Bu standard, taşınabilir ve yeniden doldurulabilir LPG tüplerinin, dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrollerinde uygulanacak işlemleri kapsar. Bu standart, anma su hacmi 0,5 litreden 150 litreye kadar (150 litre dâhil) olan, taşınabilir ve yeniden doldurulabilir LPG tüplerine uygulanır. Bu standart taşıtlara, tesis veya dolum teçhizatlarına kalıcı olarak monte edilmiş tüplere uygulanmaz. Bu standart, aşağıdakilere uygulanır: - Asgari cidar kalınlığının tanımlanmış olduğu kaynaklı veya sert lehimli çelik LPG tüplerine (EN 1442 ve EN 12807 veya eşdeğeri bir standard) - Asgari cidar kalınlığının tanımlanmamış olduğu kaynaklı çelik LPG tüplerine (EN 14140 veya eşdeğeri bir standard) - kaynaklı alüminyum LPG tüplerine (EN 13110 veya eşdeğeri bir standart) - kompozit LPG tüplerine (EN 14427 veya eşdeğeri bir standard). Farklı tüp çeşitlerine özgü gereklilikler, Ek A, Ek B, Ek C ve Ek D’de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Not - Korunmuş tüplerin özel bir tipi için ret sınırları Ek G’de verilmiştir. Bu standardın hem RID/ADR’ye uygun (pi markalı tüpler dahil) tüplere; hem de mevcut RID/ADR uygunluğu olmayan tüplere uygulanması amaçlanmıştır.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the procedures to be adopted when checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling. This European Standard applies to transportable refillable LPG cylinders of water capacity from 0,5 l up to and including 150 l. This European Standard does not apply to cylinders permanently installed in vehicles, or to plant and filling equipment. This standard is applicable to the following: ? welded and brazed steel LPG cylinders with a specified minimum wall thickness (see EN 1442 and EN 12807 or an equivalent standard); ? welded steel LPG cylinders without specified minimum wall thickness (see EN 14140 or an equivalent standard); ? welded aluminium LPG cylinders (see EN 13110 or an equivalent standard); ? composite LPG cylinders (see EN 14427 or an equivalent standard). Specific requirements for different types of cylinders are detailed in Annex A, Annex B, Annex C and Annex D. NOTE Rejection limits for a particular type of protected cylinder are given in Annex G. This standard is intended to be applied to cylinders complying with RID/ADR (including pi marked cylinders) and also to existing non RID/ADR cylinder populations.
Yerini Aldığı : TS 5306 :1987;  TS EN 14763 :2007;  TS EN 14794 :2006;  TS EN 14913 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN 1439 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1439:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 1439-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1439
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1440 :2011 (EN 1440);;  TS EN 10028-7 :2008;  TS EN 12816 :2001;  TS EN 13952 :2009;  TS EN 14140+A1 :2007;  TS EN 14427 :2005;  TS EN 14894 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 27
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-