Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 772-20      
Kabul Tarihi : 5.04.2002
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kagir birimler - Deney metotları - Bölüm 20: Agrega, kuma taş ve doğal taş ile imal edilmiş kagir birimlerin yüzey düzgünlüğü tayini
Başlık (İng) : Methods of test for masonry units- Part 20: Determination of flatness of faces of agrregate concrete manufactured stone and natural stone masonry units
Kapsam : Bu standard, betondan, yapay ve doğal taştan kagir birimlerde yüzey düzlüğünün tayini metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method, for determining the flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units.
Tadil Eden : TS EN 772-20/A1 :2005 (tst EN 772-20/A1);;  
Yararlanılan Kaynak : EN 772-20:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 772-20:2000 EQV--; EN 772-20:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 772-20:2000 EQV
ICS Kodu : 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler ; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 771-6 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 4
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-