Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 64-2 EN 622-2      
Kabul Tarihi : 31.03.2005
Hazırlık Grubu : Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Lif levhalar - Özellikler - bölüm 2: Sert levhaların özellikleri
Başlık (İng) : Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards
Kapsam : Bu standard, EN 316’da tarif edilen sert levhaların özelliklerini kapsar. Ürünün özellikleriyle ilgili değerler bu standardda verilmiştir fakat bunlar tasarım hesaplarında kullanılan karakteristik değerler değildir
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements for hardboards as defined in EN 316 The values listed in this standard relate to product properties but they are not characteristic values to be used in design calculations
Yerini Aldığı : TS 64-2 EN 622-2 :1999;  
Tadil Eden : TS EN 622-2/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 622-2:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 622-2-EQV; DIN EN 622-2-EQV; NF B54-051-2, NF EN 622-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 622-2
ICS Kodu : 79.060.20 Lif ve Yonga Levhalar
Atıf Yapılan STD : TS EN 310 :1999;  TS EN 317 :1999;  TS EN 318 :1999;  TS EN 319 :1999;  TS EN 326-1 :1999;  TS EN 326-2 :2003;  TS EN 326-3 :2001;  TS EN 382-2 :1999;  TS 64-1 EN 622-1 :1999;  TS EN 1087-1 :1999;  TS EN 13986 :2004;  TS 3643 :1981;   : (ENV 1995-1-1+AC);;  TS EN 12871 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-