Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 14316-1      
Kabul Tarihi : 23.11.2006
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için - Genleştirilmiş perlitten (ep) yerinde yapılan ısı yalıtımı - Bölüm 1: Bağlı ve gevşek dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri
Başlık (İng) : Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
Kapsam : Bu standard, çatılar, tavanlar, duvarlar ve döşemelere yerinde yapılan ısı yalıtımı için kullanılan, Ek D’de tarif edilen organik madde muhtevası % 1’den daha küçük olan, Perlit Agregası (EPA), Kaplanmış Perlit (EPC), Hidrofobik Perlit (EPH) ve Önkarışımlı Perlitten (EPM) oluşan dört adet genleştirilmiş perlit mamul tipinin sahip olması gerekli özelliklerini kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements covering the four product types of expanded perlite products Perlite Aggregate (EPA), Coated Perlite (EPC), Hydrophobic Perlite (EPH) and Premixed Perlite (EPM), containing less than % 1 organic material as defined by annex D for in-situ insulation of roofs, ceelings, walls and floors
Yerini Aldığı : TS 3681 :1982;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14316-1:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 14316-1-EQV; DIN EN 14316-1-EQV; BS EN 14316-1-EQV; NF P75-442-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 14316-1
ICS Kodu : 91.100.60 Isı ve Ses Yalıtım Malzemeleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 932-1 :1997;  TS EN 932-2 :1999;  TS EN 1097-3 :1999;  TS EN 12667 :2003;  TS 1114 EN 13055-1 :2004;  TS EN 13055-2 :2006;  TS 3530 EN 933-1 :1999;  TS EN 13172 :2001;  TS EN 13820 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-