Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1877-1      
Kabul Tarihi : 15.04.2002
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beton yapılar - Korunma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotları - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 1: Epoksi eşdeğerlerinin tayini
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures- Test methods- Reactive functions related to epoxy resins-Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number
Kapsam : .Bu standard, beton yapılarının korunması ve tamirinde kullanılan malzeme ve sistemlerde epoksi eşdeğerinin tayini için bir deney metodunu kapsar. Metot bütün epoksi bileşiklerine uygulanır. Bu standard, azot içerikli reçinelerin epoksi eşdeğerinin ölçümünü kapsamaz.
Kapsam (İng) : .This European Standard specifies a method for the determination of the epoxy equivalent and is applicable to all epoxy compounds for products and systems for the protection and repair of concrete structure.This European Standard, does not apply to the measurement of epoxide equivalent of nitrogen- containing resins.
Yararlanılan Kaynak : EN 1877-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 1877-1:2000 EQV--; EN 1877-1:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 1877-1:2000 EQV
ICS Kodu : 91.080.40 Beton Yapılar; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 1750 EN 21512 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-