Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1504-1      
Kabul Tarihi : 13.02.2001
İptal Tarihi : 10.04.2008
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Beton yapılar- Koruma ve tamir mamul ve sistemler- Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 1: Definitions
Kapsam : Bu standard, beton yapıların bakımı, korunması, yenilenmesi ve güçlendirilmesi için tamir sistem ve mamulleri ile ilgili terimlerin tariflerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, defines terms realting to products and systems for repair for use in maintenance and protection and strengthening of concrete structures.
Yerine Geçen : TS EN 1504-1 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1504-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 1504-1:1998--; BS EN 1504-1:1998 EQV--; NF P18-901-1 NF EN 1504-1:1998 EQV--; DIN EN 1504-1:1998 EQV--; EN 1504-1:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN 1504-1:1998
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.080.40 Beton Yapılar; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1504-1 :2001 (EN 934-2 (TS 3452, TS 3456, TS 11746), EN 197-1 (TS 19, TS 20, TS 21, TS 22, TS 26), ENV 413-1 (TS 22-1 ENV 413-1), ENV 459-1 (TS ENV 459-1));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-