Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1877-2      
Kabul Tarihi : 15.04.2002
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beton yapılar - Koruma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotları - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 2: Toplam bazlık sayısı kullanılarak amin fonksiyonların tayini
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures- Test methods- Reactive functions related to epoxy resins- Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number
Kapsam : .Bu standard, aminlerin toplam baziklik numarasının tayininde kullanılan bir deney metodunu kapsar. Standard epoksi reçineleri içerisinde kullanılan amin esaslı sertleştiricilere uygulanır.
Kapsam (İng) : .This Europen Standard, describes a test method for determining total basicity number of amines and is applicable to amine based hardeners used in the epoxy resins.
Yararlanılan Kaynak : EN 1877-2:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 1877-2:2000 EQV--; EN 1877-2:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 1877-2:2000 EQV
ICS Kodu : 91.080.40 Beton Yapılar; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 1750 EN 21512 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 6
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-