Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13395-2      
Tercüme Tarihi : 2.12.2004
Kabul Tarihi : 11.11.2002
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotları - İşlenebilirliğin tayini - Bölüm 2: Şerbet veya harçta yayılma tayini deneyi
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 2: Test for flow of grout or mortar
Kapsam : Bu standard, EN 1504-1’ de tarif edilen betonun tamir ve koruması için yüksek yayılmalı sınıf hidrolik çimento harçları CC polimer modifiye hidrolik çimento harçları PCC ve polimer bağlaycılı harçlar PC'nin işlenebilirliğinin (veya kıvamının) tayini için uygulanacak bir deney metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for determining the workability (or consistence) of flowing-grade hydraulic cement mortars CC, polymer modified hydraulic cement mortars PCC and polymer bound mortars PC for the protection and repair of concrete, as defined in EN 1504-1.
Yararlanılan Kaynak : EN 13395-2:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 13395-2-EQV; DIN EN 13395-2-EQV; BS EN 13395-2 -EQV; NF P18-953-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13395-2
ICS Kodu : 91.080.40 Beton Yapılar; 91.100.10 Çimento, Kireç, Harç
Atıf Yapılan STD : TS EN 196-1 :2002 (EN 196-1);;  TS EN 1504-1 :2001 (EN 1504-1);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-