Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6035 EN ISO 3251      
Kabul Tarihi : 27.09.2005
İptal Tarihi : 9.04.2009
Hazırlık Grubu : Kimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Boyalar, vernikler ve plâstikler - Uçucu olmayan madde içeriğinin tayini
Başlık (İng) : Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile matter content
Kapsam : Bu standard, boyalar, vernikler, boyalarda ve verniklerde kullanılan bağlayıcılar, polimer dispersiyonları ve fenolik reçineler (resoller, novolak çözeltiler, vb.) gibi kondenzasyon reçinelerindeki uçucu olmayan madde muhtevasının kütlece tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies a method for determining the non-volatile-matter content by mass of paints, varnishes, binders for paints and varnishes, polymer dispersions and condensation resins such as phenolic resins (resols, novolak solutions, etc.).
Yerini Aldığı : TS 6035 EN ISO 3251 :1997;  TS 1886 :1984;  TS 6896 EN ISO 8618 :2003;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 3251 :2009;  TS EN ISO 3251 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 3251:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 3251-EQV; DIN EN ISO 3251 -EQV; BS EN ISO 3251 --; NF T30-084 --
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 3251
ICS Kodu : 87.040 Boyalar ve Vernikler; 83.080.01 Plastikler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS 331 :1987 (ISO 123);;  TS 332 ISO 124 :2001;  TS 1751 EN ISO 1513 :1996;  TS 8313 EN ISO 2431 :1996;  TS EN ISO 15528 :2003;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-