Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 771-4      
Kabul Tarihi : 27.12.2012
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
Başlık (İng) : Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
Kapsam : Bu standard, taşıyıcı olan veya olmayan her çeşit kâgir duvarlarda kullanılan gazbeton (AAC) kâgir birimlerin özelliklerini ve gerekli performans şartlarını kapsar. Bu standard kapsamında olan gazbeton kâgir birimler tek (monolitik) duvarlar, sandviç (çift katmanlı duvarlar) duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temellerle birlikte yer altındaki genel uygulamalar dâhil her çeşit duvarlarda kullanılır. Gazbeton kâgir birimler yangından korunma, ısı ve ses yalıtımı amaçlı duvarlarda ayrıca baca yapımında da (alev odası ile baca bağlantısı arasındaki duman kanalı kaplaması hariç) kullanılırlar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units for which the main intended uses are different types of load bearing and nonload bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level, including walling for fire protection, thermal insulation, sound insulation and the fabric of chimneys (excluding chimney flue units).
Yerine Geçen : TS EN 771-4:2011+A1 :2015;  TS EN 771-4+A1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 771-4:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 771-4-EQV; NF P12-121-4, NF EN 771-4-EQV; BS EN 771-4-EQV; DIN EN 771-4-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 771-4
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 680 :2006;  TS EN 772-1:2011 :2011;  TS EN 772-11:2011 :2011;  TS EN 772-13 :2002;  TS EN 772-16 :2011;  TS EN 772-20 :2002;  TS EN 1052-2 :2000;  TS EN 1052-3 :2002;  TS EN 1745 :2004;  TS EN 13501-1+A1 :2010;  TS EN ISO 12572 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-