Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 13055-2      
Kabul Tarihi : 16.02.2006
İptal Tarihi : 11.07.2016
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Hafif agregalar - Bölüm 2: Bitümlü karışımlar ve yüzey işlemleri ile bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda kullanım için
Başlık (İng) : Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications
Kapsam : Bu standard, doğal, yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesi ile elde edilen hafif agregalar ve dolgu (filler) agregaları ile bunların karışımından oluşan agregaların, bitümlü karışımlar ve yüzey işlemleri ile bağlayıcısız ve beton, harç ve şerbet dışında kalan hidrolik bağlayıcılı uygulamalar içinde kullanımı için gerekli özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the properties of lightweight aggregates and fillers derived thereof obtained by processing natural, manufactured or recycled materials and mixtures of these aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and hydraulically bound applications other than concrete, mortar and grout.
Yerine Geçen : TS EN 13055 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13055-2:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 13055-2-EQV; DIN EN 13055-2-EQV; BS EN 13055-2-EQV; NF P18-603-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13055-2
ICS Kodu : 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 932-1 :1997;  TS EN 932-2 :1999;  TS EN 932-5 :2001;  TS 3530 EN 933-1 :1999;  TS EN 933-2 :1996;  TS EN 933-5 :2000;  TS EN 933-10 :2002;  TS EN 1097-3 :1999;  TS EN 1097-4 :2001;  TS EN 1097-5 :2001;  TS EN 1097-6 :2002;  TS EN 1097-8 :2004;  TS EN 1097-9 :2001;  TS EN 1097-10 :2003;  TS EN 1367-5 :2002;  TS EN 1744-1 :2000;  TS EN 1744-3 :2002;  TS EN 12664 :2001;  TS EN 12667 :2003;  TS EN 12697-11 :2004;  TS 1114 EN 13055-1 :2004;  TS EN 13179-1 :2002;  TS EN 13286-7 :2004;  TS EN ISO 10456 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 41
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-