Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 771-4+A1      
Tercüme Tarihi : 16.06.2020
Kabul Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : TK-09: İnşaat Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
Başlık (İng) : Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
Kapsam : Bu Standard, taşıyıcı olan veya olmayan her çeşit kâgir duvarlarda kullanılan gazbeton (AAC) kâgir birimlerin karakteristiklerini ve performans gereklerini kapsar. Bu standart kapsamında olan gazbeton kâgir birimler tek duvarlar, sandviç duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temel duvarları ile birlikte yer altındaki genel uygulamalar dâhil her çeşit duvarlarda kullanılır. Gazbeton kâgir birimler yangından korunma, ısı ve ses yalıtımı amaçlı duvarlarda ve ayrıca baca yapımında da (alev odası ile baca bağlantısı arasındaki duman kanalı kaplaması hariç) kullanılırlar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies the characteristics and performance requirements of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units for which the main intended uses are different types of load bearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level, including walling for fire protection, thermal insulation, sound insulation and the fabric of chimneys (excluding chimney flue units).
Yerini Aldığı : TS EN 771-4 :2011;  TS EN 771-4 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 771-4:2011+A1:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN 771-4:2011+A1--
Tercüme Edildiği STD : EN 771-4:2011+A1
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 680 :2006;  TS EN 772-11 :2011;  TS EN 772-1 :2002 (iptal);;  TS EN 772-13 :2002;  TS EN 772-16 :2011;  TS EN 772-20 :2002;  TS EN 1052-2 :2016;  TS EN 1052-3 :2002;  TS EN 1745 :2012;  TS EN 13501-1 :2019;  TS EN ISO 12572 :2016;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 39
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-