Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN ISO 13790      
Kabul Tarihi : 13.03.2013
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : TK30: Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binaların enerji performansı - Mekân ısıtılması ve soğutulması için enerji kullanımının hesaplanması
Başlık (İng) : Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling
Kapsam : Bu standardda, mesken olarak ve başka amaçlarla kullanılan binalarda veya bunların bina olarak nitelenebilecek bölümlerinde, mekânların ısıtılmasında yıllık enerji kullanımını değerlendirmek için basitleştirilmiş bir hesaplama metodu verilmektedir. Bu metot, ısıtma mevsimlerinde mekânların serinletilmesinde de kullanılabilen iklimlendirme sistemleri bulunan binalara uygulanmaz. Bu metot: 1. Sabit iç sıcaklığa kadar ısıtıldığında binanın ısı kayıplarının, 2. Binanın belirlenmiş ayar sıcaklının sürdürülmesi için yıllık olarak gerekli olan ısı miktarının, 3. Belirli Avrupa veya uluslararası standardlarda veya uygulanan mevzuatta bulunan ısıtma sistemi karakteristiklerini kullanarak binanın ısıtma sisteminin mekânları ısıtması için gerekli olan yıllık enerji miktarının hesaplanmasını içerir.
Kapsam (İng) : This standard gives a simplified calculation method for assessment of the annual energy use for space heating of a residential or a non-residential building, or a part of it, which will be referred to as "the building". It does not apply to buildings with air conditioning systems likely to provide space cooling during the heating season. This method includes the calculation of: 1. the heat losses of the building when heated to constant internal temperature; 2. the annual heat required to maintain the specified set-point temperatures in the building; 3. the annual energy required by the heating system of the building for space heating, using heating system characteristics which are to be found in specific European or International Standards, or, by default, in national documents. The building can have several zones with different set-point temperatures, and can have intermittent heating.
Yerini Aldığı : TS EN 832 :2007;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 52016-1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 13790:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 13790-EQV; DIN EN ISO 13790-EQV; ISO 13790-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 13790
ICS Kodu : 91.120.10 Isı Yalıtımı
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 7345 :1996;  TS EN ISO 13370 :1999;  TS EN ISO 6946 :2007;  TS EN ISO 10077-1 :2007;  TS EN ISO 13370 :1999;  TS EN ISO 15927-4 :2006;   : (EN 15217);;   : (ISO 13370:2007);;   : (ISO 13786:2007);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 141
Fiyatı : 505,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-