Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
Standard Enstitümüzce iptal edilmiştir, ancak ilgili Bakanlıkça zorunlu uygulamada tutulmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız
TS No : TS 825/T1      
Kabul Tarihi : 8.01.2009
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda ısı yalıtım kuralları
Başlık (İng) : Thermal insulation requirements for buildings
Kapsam : -
Kapsam (İng) : -
Yerine Geçen : TS 825 :2013;  
Tadil Edilen : TS 825 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : DIN V 4108-4:2007
Uluslararası Karşılıklar : TS 825--
Tercüme Edildiği STD : TS 825
ICS Kodu : 91.120.10 Isı Yalıtımı
Atıf Yapılan STD : TS 64 :1982;  TS 406 :1988;  TS 500 :2000;  TS 1047 :1982;  TS 1474 :1974;  TS 2193 :1989;  TS 2164 :1983;  TS 2902 :1990;  TS 3234 :1978;  TS 3282 :1979;  TS 3649 :1982;  TS 4562 :1985;  TS 10981 :1993;  TS 451 EN 12859 :2003;  TS 808 EN 771-2 :2005;  TS 901-1 EN 13162 :2005;  TS 304 EN 13170 :2003;  TS 1114 EN 13055-1 :2004;  TS 4645 EN 636 :2005;  TS 7316 EN 13163 :2002;  TS 11989 EN 13164 :2003;  TS EN 520 :2006;  TS EN 309 :2008;  TS EN 771-4 :2006;  TS EN 998-1 :2006;  TS EN 998-2 :2006;  TS EN 12086 :2002;  TS EN 12088 :2002;  TS EN ISO 12572 :2001;  TS EN ISO 10211-1 :2000;  TS EN ISO 10211-2 :2001;  TS EN ISO 14683+AC :2000;  TS EN ISO 6946 :2007;  TS EN 832 :2007;  TS EN 12369-1 :2001;  TS EN 13165 :2004;  TS EN 13166 :2004;  TS EN 13167 :2002;  TS EN 13168 :2003;  TS EN 13171 :2003;  TS EN 771-1 :2005;  TS EN 771-3 :2005;  TS EN 14316-1 :2006;  TS EN 13169 :2004;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte-Tebliğ (Regulatory)
Sayfa Sayısı : 5
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 27291 17.07.200917.07.2009Bayındırlık ve İskan BakanlığıTadil