Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1766      
Kabul Tarihi : 27.02.2001
İptal Tarihi : 24.04.2017
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Deneylerde kullanılacak referans betonlar
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures- Test methods- Reference concretes for testing
Kapsam : Bu standard, beton yapıları tamir ve korunması için sistem ve mamullerin performans özelliklerini ölçmek üzere deneylerde kullanılacak referans beton alt tabakanın bileşimi, özellikleri ve hazırlanma işlemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the composition characteristicsy and preparation precedure for reference concrete substrates which are to be used in the test methods to measure performance requirements of products and systems for the repair and protection of concrete structures.
Yerine Geçen : TS EN 1766 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1766:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 1766:2000--; BS EN 1766:2000 EQV--; NF P18- 920 NF EN 1766:2000 EQV--; DIN EN 1766:2000 EQV--; EN 1766:2000--
Tercüme Edildiği STD : EN 1766:2000
ICS Kodu : 91.080.30 Duvarcılık; 91.080.40 Beton Yapılar
Atıf Yapılan STD : TS EN 1766 :2001 (EN 197-1 (TS 19, TS 20, TS 21, TS 26), EN 206-1 (TS 11222, TS 1247), EN 933-2, EN 934-2 (TS 3452, TS 3456, TS 11746), prEN 1008, EN 1542 (TS EN 1542), EN 12390);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-