Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 825      
Kabul Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : TK-16: Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Binalarda ısı yalıtım kuralları
Başlık (İng) : Thermal insulation requirements for buildings
Kapsam : Bu standard, binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi kayıp değerlerinin belirlenmesine dairdir. Binaların ısıtılması ve soğutulması gerekli enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için basit (saatlik), aylık (mevsimsel) ve dinamik simülasyon olarak tanımlanan alternatif metodlar ise EN ISO 13790 standardında verilmiştir
Kapsam (İng) : -
Yerini Aldığı : TS 825 :2008;  TS 825/T1 :2009;  TS 825/T2 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : TS EN 832:2007 - Binaların ısıl performansı – Meskenlerde ısıtma amacıyla kullanılan enerjinin hesaplanması TS EN ISO 10456:2002 - İnşaat malzeme ve mamulleri - Beyan ve tasarım termal değerlerinin tayini için metodlar TS EN ISO 10211-1:2000 - Bina inşaatlarında ısıl Köprüler - Isı akışları ve yüzey sıcaklıkları - Bölüm 1: Genel hesaplama metodları TS EN ISO 10211-2:2001 – Bina yapımında ısıl köprüler- Isı akışlarının ve yüzey sıcaklıklarının hesaplanması- Bölüm 2: Doğrusal ısıl köprüler TS EN ISO 14683:2009 - Bina inşaatı-Isıl köprüler-Lineer ısıl geçirgenlik-Basitleştirilmiş metod ve hatasız değerler TS EN 12524:2000 - Bina malzemeleri ve mamulleri - Hidroısıl özellikler - Çizelgeleştirilmiş tasarım değerler TS EN ISO 6946:2007 - Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik hesaplama metodu TS EN ISO 13788:2004 - Bina bileşenlerinin ve bina elemanlarının nemli ortamda ısıl performansı – Kritik yüzey nemini ve bina bileşenlerinin içindeki yoğuşmayı önlemek için iç yüzey sıcaklığı – Hesaplama metodları TS EN ISO 7345:1996 - Isıl yalıtım - Fiziksel büyüklükler ve tarifler DIN 4108-2:2003 - Thermal protection and energy economy in buildings - Part 2: Minimum requirements to thermal insulation DIN V 4108-4:2007 - Thermal insulation and energy economy in buildings - Part 4: Hygrothermal design values DIN 4108-7:2001 - Thermal insulation and energy economy of buildings - Part 7: Airtightness of building, requirements, recommendations and examples for planning and performance
Uluslararası Karşılıklar : 825--
ICS Kodu : 91.120.10 Isı Yalıtımı
Atıf Yapılan STD : TS 500 :2000;  TS 1047 :1982;  TS 64-2 EN 622-2 :2005;  TS 64-3 EN 622-3 :2005;  TS EN 520+A1 :2010;  TS 2164 :1983;  TS 2902 :1990;  TS 3234 :1978;  TS 3482 :1988;  TS 3649 :1982;  TS EN 771-1 :2012;  TS 10981 :1993;  TS EN 12859 :2011;  TS EN 771-2 :2011;  TS EN 13170 :2010;  TS 1114 EN 13055-1 :2004;  TS 4645 EN 636 :2005;  TS 7316 EN 13163 :2002;  TS EN 13164 :2010;  TS EN 309 :2008;  TS EN 771-4 :2012;  TS EN 998-1 :2011;  TS EN 998-2 :2011;  TS EN 12088 :2002;  TS EN 12086 :2002;  TS EN ISO 12572 :2001;  TS EN ISO 10211 :2009;  TS EN ISO 14683 :2009;  TS EN ISO 6946 :2012;  TS EN ISO 13790 :2013;  TS EN 12369-1 :2001;  TS EN 13165 :2010;  TS EN 13167 :2010;  TS EN 13168 :2010;  TS EN 13171 :2010;  TS EN 771-3 :2011;  TS EN 14316-1 :2006;  TS EN 13169 :2010;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 83
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-