Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13501-2      
Kabul Tarihi : 29.06.2009
İptal Tarihi : 19.07.2012
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yapı malzemeleri ve bina elemanları - Yangın sınıflandırılması - bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)
Başlık (İng) : Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
Kapsam : Bu standard, ilgili deney metodunun doğrudan uygulama alanı içinde olan yangına dayanım ve duman sızdırma deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak, yapı malzemeleri ve bina elemanlarının sınıflandırması işlemini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the procedure for classification of construction products and element families using data from fire resistance tests which are within the field of application of the relevant test method.
Yerini Aldığı : TS 1263 :1983;  TS 4065 :1984;  TS EN 13501-2 :2008;  TS 12116 :1997 (kısmen);;  TS 9935 :1992 (kısmen);;  
Yerine Geçen : TS EN 13501-2+A1 :2013;  TS EN 13501-2+A1 :2012;  
Tadil Eden : TS EN 13501-2+A1 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13501-2:2007
Uluslararası Karşılıklar : EN 13501-2-EQV; BS EN 13501-2-EQV; DIN EN 13501-2-EQV; NF P92-800-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13501-2
ICS Kodu : 13.220.50 Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci
Atıf Yapılan STD : TS EN 1363-2 :2002;  TS EN 1364-1 :2001;  TS EN 1364-2 :2001;  TS EN 1364-3 :2007;  TS EN 1364-4 :2008;  TS EN 1365-1 :2002;  TS EN 1365-2 :2003;  TS EN 1365-3 :2003;  TS EN 1365-4 :2001;  TS EN 1365-5 :2006;  TS EN 1365-6 :2006;  TS EN 1366-3 :2007;  TS EN 1366-4 :2006;  TS EN 1366-5 :2007;  TS EN 1366-6 :2007;  TS EN 1366-7 :2007;  TS EN 1634-3 :2003;  TS EN 13216-1 :2008;   : (CEN/TS 13381-1);;   : (ENV 13381-2);;   : (ENV 13381-3);;   : (ENV 13381-4);;   : (ENV 13381-5);;   : (ENV 13381-6);;   : (ENV 13381-7);;  TS EN 14135 :2004;   : (EN 14600);;  TS EN ISO 13943 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 53
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-