Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 1504-3      
Tercüme Tarihi : 10.04.2008
Kabul Tarihi : 20.04.2006
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir
Başlık (İng) : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
Kapsam : Bu standard, beton yapıların, yapısal (taşıyıcı özellikte) olan ve yapısal olmayan tamirinde kullanılan mamuller ve sistemlerin tanımlanması, performansı (dayanıklılığı dâhil) ve güvenliğine ilişkin gerekleri kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies requirements for the identification, performance (including durability) and safety of products and systems to be used for the structural and non-structural repair of concrete structures.
Yerini Aldığı : TS EN 1504-3 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1504-3:2005
Uluslararası Karşılıklar : EN 1504-3-EQV; DIN EN 1504-3--; BS EN 1504-3--; NF P18-901-3--
Tercüme Edildiği STD : EN 1504-3
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.080.40 Beton Yapılar
Atıf Yapılan STD : TS EN 1015-17 :2002 (EN 1015-17);;  TS EN 1504-1 :2001 (EN 1504-1);;  TS EN 1504-8 :2005 (EN 1504-8);;   : (TS ENV 1504-9);;  TS EN 1542 :2001 (EN 1542);;  TS EN 1766 :2001 (EN 1766);;  TS EN 1767 :2001 (EN 1767);;  TS EN 1770 :2001 (EN 1770);;  TS EN 1877-1 :2002 (EN 1877-1);;  TS EN 1877-2 :2002 (EN 1877-2);;  TS EN 12190 :2001 (EN 12190);;  TS EN 12192-1 :2002 (EN 12192-1);;  TS EN 12617-4 :2002 (EN 12617-4);;  TS EN 13036-4 :2004 (EN 13036-4);;  TS EN 13057 :2002 (EN 13057);;  TS EN 13294 :2002 (EN 13294);;   : (EN 13295);;  TS EN 13395-1 :2002 (EN 13395-1);;  TS EN 13395-2 :2002 (EN 13395-2);;  TS EN 13395-3 :2002 (EN 13395-3);;  TS EN 13412 :2006 (EN 13412);;  TS EN 13501-1 :2007 (EN 13501-1);;  TS EN 13687-1 :2002 (EN 13687-1);;  TS EN 13687-2 :2002 (EN 13687-2);;  TS EN 13687-4 :2002 (EN 13687-4);;  TS 6035 EN ISO 3251 :2005 (EN ISO 3251);;  TS EN ISO 9514 :2006 (EN ISO 9514);;  TS EN ISO 11358 :2001 (EN ISO 11358);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 27
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-