Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12818      
Kabul Tarihi : 14.04.2005
İptal Tarihi : 23.03.2010
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Lpg tankları - Yer altında kullanılan - Muayene ve yeterliliğin yeniden değerlendirilmesi - Anma kapasitesi 13 m3’den az (13 m3 dahil)
Başlık (İng) : Inspection and requalification of LPG tanks up to and including 13 m3 underground
Türü : Özellik
Kapsam : Bu standard: a) Anma hacmi 150 litreden 13 m3’e kadar olan (13 m3 dahil) yer altı LPG depolama tanklarına ve bunların bağlantı parçalarına ilişkin rutin muayene, periyodik muayene ve yeterliliği yeniden değerlendirme; b) Rutin muayene, periyodik muayene ve yeterliliği yeniden değerlendirmenin bir sonucu olarak, tankların işaretlenmesi ve/veya kayıtlarının tutulması. konularını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard spesifies requirements for: a)routine inspection,periodic inspection and requalification of underground and mounded LPG storage tanks of sizes from 150 l up to and including 13 m3,and associated fittings; b)marking tanks and/or keeping records,as appropriate,as a result of routine inspection,periodic inspection and requalification
Yerine Geçen : TS EN 12817 :2010;  TS EN 12817 :2011;  
Tadil Eden : TS EN 12818/A1 :2006;  TS EN 12818/A1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12818:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 12818-EQV; DIN EN 12818-EQV; BS EN 12818-EQV; NF M88-723, NF EN 12818 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12818
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-