Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 520      
Kabul Tarihi : 23.11.2006
İptal Tarihi : 24.06.2010
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney metotları
Başlık (İng) : Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Kapsam : Bu standard yapılarda ve daha sonra işlemlere tâbi tutularak bir başka mamulün imalâtında kullanılan alçı levhaların özelliklerini ve performanslarını belirler. Bu standard, dekoratif amaçlı ve üzerine alçı sıva yapılan levhaları kapsar.
Kapsam (İng) : This document specifies the characteristics and performance of gypsum plasterboards intended to be used in building construction works including those intended for secondary manufacturing operations. It includes boards designed to receive either direct surface decoration or gypsum plaster.
Yerini Aldığı : TS 452 :1994;  
Yerine Geçen : TS EN 520+A1 :2010 (tst EN 520+A1);;  TS EN 520+A1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 520+A1 :2010 (TS EN 520+tst A1);;  
Yararlanılan Kaynak : EN 520:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 520-EQV; DIN EN 520-EQV; BS EN 520-EQV; NF P72-600-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 520
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.100.10 Çimento, Kireç, Harç
Atıf Yapılan STD : TS EN 336 :2005;  TS EN 338 :2005;  TS EN 12114 :2000;  TS EN 12524 :2000;  TS EN 12664 :2001;  TS EN 13501-2 :2004;  TS EN 13823 :2002;   : (prEN 14566);;  TS EN ISO 140-3 :1996;  TS 3122 EN ISO 536 :1998;  TS 2381-1 EN ISO 717-1 :2005;  TS EN ISO 12572 :2001;   : (ISO 7892);;  TS EN 1995-1-1 :2005;  TS EN 13963 :2006;  TS EN ISO 354 :2006;  TS 609 EN 20535 :1996;  TS EN 14195 :2007;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 47
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-