Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 998-2      
Kabul Tarihi : 14.07.2011
İptal Tarihi : 9.01.2017
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı
Başlık (İng) : Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
Kapsam : Bu standard, kâgir duvarlar, kolonlar ve bölme duvarlarında (örnek olarak; açık yüzeyli ve sıvalı kâgir, binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların, yük taşıyan ve taşımayan kâgir kısımları) kullanılacak hazır (fabrikasyon) kâgir harçlara (örme, derz oluşturma ve derz doldurma için kullanılan) ilişkin gerekleri kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies requirements for factory made masonry mortars (bedding, jointing and pointing) for use in masonry walls, columns and partitions (e.g. facing and rendered masonry, load bearing or non-load bearing masonry structures for building and civil engineering).
Yerine Geçen : TS EN 998-2 :2017;  TS EN 998-2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 998-2:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 998-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 998-2
ICS Kodu : 91.100.10 Çimento, Kireç, Harç
Atıf Yapılan STD : TS EN 771-1 :2005;  TS EN 771-3 :2005;  TS EN 771-5 :2007;  TS EN 771-6 :2007;  TS EN 1015-1 :2000;  TS EN 1015-2 :2000;  TS EN 1015-7 :2000;  TS EN 1015-9 :2000;  TS EN 1015-10 :2001;  TS EN 1015-11 :2000;  TS EN 1015-17 :2002;  TS EN 1015-18 :2004 (Adapte Türkçe kapak İngilizce metin..);;  TS EN 1745 :2004;  TS EN 13501-1/tst A1 :;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-