Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 14140+A1      
Kabul Tarihi : 21.02.2013
İptal Tarihi : 18.02.2015
Hazırlık Grubu : TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tüpler - Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) için - Taşınabilir - Tekrar doldurulabilir - Çelikten, kaynaklı - Alternatif tasarım ve imalât
Başlık (İng) : Transportable refillable welded steel cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Alternative design and construction
Türü : Metot
Kapsam : Bu standard; ortam sıcaklıklarına maruz, su kapasitesi 0,5 litre ile 150 litre (dahil) arasında olan, taşınabilir ve yeniden doldurulabilir, kaynaklı, çelik LPG tüplerinin imalâtı sırasında tasarım, imalât ve deneylerle ilgili asgari özellikleri kapsar. Bu standardda, EN 1442’de belirtilenlere alternatif olarak tasarım ve imalat metotlarına müsaade edilmiştir. Bu standard sadece dairesel kesitli tüplere uygulanır. Aksi belirtilmedikçe, bütün basınçlar gösterge basıncı olarak kabul edilmiştir.
Kapsam (İng) : This standard specifies the minimum requirements for the design, construction and testing during manufacture of transportable refillable welded steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders, of water capacity from 0,5 l up to and including 150 l, exposed to ambient temperatures. It allows alternative design and construction methods to those required in EN 1442.
Yerini Aldığı : TS EN 14140 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN 14140 :2015;  TS EN 14140 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14140:2003+A1:2006
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 14140-EQV; NF M88-741, NF EN 14140 -EQV; BS EN 14140:-EQV; EN 14140+A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 14140+A1
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 287-1 :2007;  TS EN 462-1 :1995;  TS EN 462-2 :1995;  TS 7477 EN 473 :2003;  TS 287 EN 895 :1996;  TS 282 EN 910 :2002;  TS EN 962 :2000;  TS EN 970 :2003;  TS EN 1321 :2001;  TS EN 1418 :2003;  TS 5127 EN 1435 :2002;  TS 138 EN 10002-1 :2004;  TS EN 10028-7 :2008;  TS EN 10120 :1999;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 14894 :2006;  TS EN 14913 :2006;  TS EN ISO 643 :2008;  TS 4313 EN ISO 2409 :1999;  TS EN ISO 2812-2 :2007;  TS 6610 EN ISO 3231 :1998;  TS EN ISO 6520-1 :2008;  TS EN ISO 7253 (Eski no: TS ISO 7253) :1999;  TS EN ISO 15609-1 :2007;  TS EN ISO 15613 :2005;  TS EN ISO 15614-1 :2007;  TS EN ISO 4624 :2006;  TS EN ISO 11997-2 (Eski no: TS ISO 11997-2) :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-