Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1866-2      
Tercüme Tarihi : 18.04.2017
Kabul Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : TK27: Yangın Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 2: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, azami izin verilen basıncı 30 bar’a eşit veya 30 bar’dan daha az söndürücülerin yapımı, basınç dayanımı ve mekanik deneyleri için gereklilikler
Başlık (İng) : Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1
Kapsam : Bu standart basınç dayanımına göre, EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, metalik gövdeli taşınabilir yangın söndürücülerin tasarım kurallarını, tip deneylerini, imalatlarını ve imalatları süresince muayenelerini kapsar. Bu bölüm izin verilen azami basıncı 30 bar’a eşit veya 30 bar’dan daha az olan ve patlayıcı olmayan, alevlenmeyen, toksik olmayan ve oksitlenmeyen sıvılar ya da toz içeren taşınabilir yangın söndürücülere uygulanır. Bu Avrupa Standartı karbondioksitli yangın söndürücülere uygulanmaz.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the rules of design, type testing, manufacturing and inspection during manufacturing of mobile fire extinguishers with metallic bodies, which comply with the requirements of EN 1866-1, as far as pressure resistance is concerned. This part applies to mobile fire extinguishers of which the maximum allowable pressure PS is lower than or equal to 30 bar and containing non-explosive, non-flammable, non-toxic and non-oxidizing fluids or powder. This European Standard does not apply to carbon dioxide fire extinguishers.
Yerini Aldığı : TS EN 1866 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1866-2:2014
Uluslararası Karşılıklar : EN 1866-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1866-2
ICS Kodu : 13.220.10 Yangınla Mücadele
Atıf Yapılan STD : TS 862-7 EN 3-7+A1 :2010;  TS EN 1866-1 :2011;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 13134 :2004;  TS EN 13445-1 :2014;  TS EN 13445-2 :2014;  TS EN 13445-3 :2014;  TS EN 13445-4 :2014;  TS EN 13445-5 :2014;  TS EN ISO 9017 :2014;  TS EN ISO 9606-1 :2014;  TS EN ISO 9606-2 :2007;  TS EN ISO 4892-2 :2013;  TS EN ISO 10297 :2014;  TS EN ISO 13585:2012(EN) :2013;  TS EN ISO 14732 :2014;  TS EN ISO 15609-1 :2007;  TS EN ISO 15614-1 :2007;  TS EN ISO 15614-2 :2007;  TS EN ISO 4126-2 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 28
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-