Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 771-6      
Kabul Tarihi : 20.11.2000
İptal Tarihi : 23.01.2007
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kagir birimler - Özellikler bölüm 6: Tabii taş kagir birimler
Başlık (İng) : Specification for masonry units- Part 6: Natural stone masonry units
Kapsam : .Bu standard, kapalı veya açık alandaki uygulamalarda, kagir yapıların taşıyıcı olan veya olmayan kısımlarında kullanılmak için kalınlığı 80 mm veya daha fazla olmayan taşlardan imâl edilen tabiî taş kagir birimlerin özelliklerini ve performans şartlarını kapsar. Sunî taşların bütün çeşitleri bu standardın kapsamı dışındadır..
Kapsam (İng) : .This standard specifies the characteristics and performance requirements on natural stone masonry units manufactured from natural stone the thickness of which is equal to or greather than 80 mm, used in load bearing or non- load bearing masonry structures for internal or external applications. All kinds of manufactured stone are excluded.
Yerine Geçen : TS EN 771-6 :2007;  TS EN 771-6 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 771-6:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 771-6:2000 EQV--; EN 771-6:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 771-6:2000 EQV
ICS Kodu : 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 772-4 :2000;  TS EN 12372 :2001;  TS EN 772-16 :2002;  TS EN 772-20 :2002;  TS EN 772-11 :2002;   :;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-