Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 771-1      
Kabul Tarihi : 5.06.2012
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (tuğlalar)
Başlık (İng) : Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Kapsam : Bu standard, kâgir yapıda (açık yüzeyli ve sıvalı kâgir, iç kaplamalar ve bölmeler de dâhil olmak üzere, binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan ve taşımayan kâgir kısımları) kullanılacak, kilden imal edilen kâgir birimlerin (tuğlalar) karakteristiklerini ve performans gereklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the characteristics and performance requirements for masonry units manufactured from clay for use in masonry construction (e.g. facing and rendered masonry, loadbearing or non-loadbearing masonry structures, including internal linings and partitions, for building and çivil engineering).
Yerini Aldığı : TS EN 771-1 :2011;  
Yerine Geçen : TS EN 771-1+A1 :2015;  TS EN 771-1+A1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 771-1:2011
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 771-1-EQV; NF P12-121-1, NF EN 771-1-EQV; EN 771-1-EQV; BS EN 771-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 771-1
ICS Kodu : 91.100.25 Seramik Yapı Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 772-1:2011 :2011;  TS EN 772-3 :2000;  TS EN 772-5 :2005;  TS EN 772-7 :2000;  TS EN 772-9 :2000;  TS EN 772-9/A1 :2005;  TS EN 772-11:2011 :2011;  TS EN 772-13 :2002;  TS EN 772-16 :2011;  TS EN 772-19 :2002;  TS EN 772-20 :2002;  TS EN 772-20/A1 :2005;  TS EN 772-21:2011 :2011;  TS EN 1052-3 :2002;  TS EN 1052-3/A1 :2008;  TS EN 1745 :2004;  TS EN 13501-1+A1 :2010;  TS EN ISO 12572 :2001;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 39
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-