Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13823      
Kabul Tarihi : 9.03.2010
İptal Tarihi : 13.01.2011
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
Başlık (İng) : -Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Kapsam : Bu standard, yer döşemeleri ve Avrupa Birliği Komisyon Kararı 2000/147/EC’de belirtilen ürünler dışında kalan yapı malzemelerinin yanan tek bir malzememin ısıl şokuna maruz kaldığında yangına karşı reaksiyonu tayin için bir deney metodunun belirlenmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies a method of test for determining the reaction to fire performance of construction products excluding floorings, and excluding products which are indicated in the EC Decision 2000/147/EC, when exposed to thermal attack by a single burning item (SBI).
Yerini Aldığı : TS EN 13823 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 13823 :2011;  TS EN 13823+A1 :2015;  
Tadil Eden : TS EN 13823+A1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13823:2002
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 13823-EQV; BS EN 13823-EQV; NF P92-527--; EN 13823-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13823
ICS Kodu : 13.220.50 Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci; 91.100.01 Yapı Malzemeleri-Genel; 91.060.01 Bina Elemanları(Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 5154-1 EN 60584-1 :2006;  TS EN 13238 :2001;  TS EN ISO 13943 :2002;  TS EN 13501-1 :2007;  
Cen/Cenelec : CEN/CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 80
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-