Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 932-2      
Kabul Tarihi : 12.04.1999
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Agregaların genel özellikleri için deneyler bölüm 2: Laboratuvar numunelerin azaltılması metodu
Başlık (İng) : Tests for general properties of aggeragates Part 2: Methods for reducing laboratory samples
Kapsam : Bu standard, deney kısmının kütlesinin daha az bir değere sahip olduğu belirtildiğinde, deney kısmının kütlesinin, bir hedef değere tolerans sınırları içerisinde sahip olduğu belirlendiğinde, deney kısmının kütlesi deney metodunun şartlarında tüm olarak belirtildiği durumlarda, agregalardan laboratuvar numunelerinin azaltılması yolu ile deney kısımlarının elde edimesi metodlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, specifies methods for reducing laboratory samples of aggregates to test portions, when the test portion mass is, specified by a lower limit on the mass, specified by a tolerance around a torget mass, determination precisely by the requirements of a test method.
Yararlanılan Kaynak : EN 932-2:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN 932-2:1999--; DIN EN 932-2--; EN 932-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 932-2
ICS Kodu : 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 932-1 :1997;  TS prEN 932-5 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-