Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 1495+A2      
Tercüme Tarihi : 13.07.2010
Kabul Tarihi : 2.03.2010
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
Başlık (İng) : Lifting platforms - Mast climbing work platforms
Kapsam : 1.1 Bu standard, geçici olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla insanın çalışabileceği şekilde tasarımlanan Sütunlu Çalışma Plâtformları (SÇP) için özel güvenlik kurallarını kapsar. Düşey hareket bileşenleri (çalışma plâtformu), çalışma yapan insanları, plâtformun donanımını ve malzemeleri tek bir yükleme noktasına veya noktasından hareket ettirmek için kullanılmıştır. Bunların sınırlamaları inşaat vinçlerinden farklıdır. Bu standard, kalıcı olarak kurulan SÇP’lere de uygulanabilir. 1.2 Bu standard, kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilen, sütunların müstakil destek yapısından başka enine bağlantıya gerek olan veya gerek olmayan, destekleme sütunları ile yataklanan ve sütunlar boyunca hareket eden çalışma plâtformlarına uygulanabilir. 1.3 Bu standard, aşağıda alternatifleri verilen SÇP’nin herhangi bir bileşimine uygulanabilir: - Bir veya birden fazla sütun, - Sabitlenmiş veya sabitlenmemiş sütun, - Sabit veya değişken uzunlukta sütun, - Dik veya düşeyle 0? – 30? arasında eğim yapan sütunlar, - Sabit veya asılı sütunlar, - Hareketli veya statik taban (şasi veya taban gövdesi), - Elle veya herhangi bir güçle çalışan kaldırma, - Trafik kuralları gerekmeyen alanlar üzerinde çekilerek veya kendi gücüyle hareket ettirme, - Elektrik, pnömatik veya hidrolik motorlar kullanılarak yürüme. 1.4 Bu standard, sütunlu kaldırma plâtformlarının kullanım ömrü boyunca değişik safhalarla ortaya çıkabilecek tehlikeleri, bu tehlikelerin yok edilmesi veya azaltılması için metotları ve güvenli kullanma şartlarını tanımlar. 1.5 Bu standard, sütunlu çalışma plâtformu (SÇP)’nin parçası olmayan herhangi bir malzeme veya donanımın manevrası, montajı veya sökülmesi ve sabitlenmesi veya hareket ettirilmesini kapsamaz. Ayrıca, belirli tehlikeli malzemelerin taşınmasını da kapsamaz. 1.6 Bu standard, insan ve malzemelerin sabitlenmiş indirme istasyonlarına ulaştırılması için kuralları kapsamaz. Asansör veya vinçler gibi donanımlar diğer standardların kapsamındadır.
Kapsam (İng) : This standard specifies the special safety requirements for Mast Climbing Work Platforms (MCWP) which are temporarily installed and are manually or power operated and which are designed to be used by one or more persons from which to carry out work. The vertical moving components (work platform) are also used to move those same persons and their equipment and materials to and from a single boarding point. These restrictions differentiate MCWPs from Builder's hoists. The standard can also be used for permanently installed MCWP. This standard is applicable to work platforms elevated by rack and pinion and guided by and moving along their supporting masts, where the masts may or may not require lateral restraint from separate supporting structures. This standard is applicable to any combination of the following alternatives: One or more masts; Mast tied or untied; Mast of fixed or variable length; Masts vertical or inclined between 0° and 30° to the vertical; Masts which are standing or hanging; Movable or static base (chassis, or base frame); Manually or power operated elevation; Towed or self powered ground travel on site, excluding road traffic regulation requirements; Driven using electric, pneumatic or hydraulic motors. This standard identifies the hazards arising during the various phases in the life of such equipment and describes methods for the elimination or reduction of these hazards and for the use of safe working practices. This standard does not specify the requirements for dealing with the hazards involved in the manoeuvring, erection or dismantling, fixing or removing of any materials or equipment which are not part of the Mast Climbing Work Platform (MCWP). Neither does it deal with the handling of specific hazardous materials. This standard does not specify the requirements for delivering persons and materials to fixed landing levels. Such equipment is referred to as lifts or hoists and are dealt with by other standards. This standard does not include Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) according to EN 280, Suspended access equipment according to EN 1808 or Lifting tables according to EN 1570.
Yerini Aldığı : TS EN 1495 :2003;  TS EN 1495/A1 :2006;  
Tadil Eden : TS EN 1495+A2/AC :2010;  
Tadil Edilen : TS EN 1495 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1495:1997+A2:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 1495+A2-EQV; DIN EN 1495+A2-EQV; NF E52-611-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1495+A2
ICS Kodu : 53.020.99 Diğer Kaldırma Ekipmanları
Atıf Yapılan STD : TS EN 294 :1995;  TS EN 349 :1995;  TS EN 418 :1995;  TS EN 614-1 :2002;  TS EN 953 :1998;  TS EN 954-1 :1999;  TS EN 982 :2005;  TS 2127 EN 60065 :1996;  TS 10316 EN 60204-1 :1995;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60947-5-1 :2003;  TS EN ISO 12100-1 :2007;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS 10112 :1992;  TS 9723 :1992;   : (ISO 6336–1);;   : (ISO 6336–2);;   : (ISO 6336–3);;   : (ISO 6336–5);;  TS ISO 8686-1 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 59
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-