Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3840      
Kabul Tarihi : 18.02.2015
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Makinalarda iş kazalarına karşı genel güvenlik kuralları
Başlık (İng) : General Safety Rules Against Occupational Accidents in Machinery
Kapsam : Bu standard, makinaların güvenli kullanımı konusunda kılavuz dokümandır. Bu standard ayrıca aşağıda belirtilenler konusunda kullanıcılara kılavuzluk sağlar: - Kullanım için sağlanan talimatlar takip edilerek gerekli olduğu şekliyle uyumlaştırılmış, makina güvenlik konusundaki Avrupa Standardlarına uygun olarak imal edilen ve tasarlanan makinalara, - Kullanımda olan uyumlaştırılmış makina güvenlik konusundaki Avrupa Standardları referans alınmış güvenlik temel esaslarına. Bu doküman, ulusal mer’i mevzuata uygun olarak iş makina/ekipmanlarının düzenli kullanım ve koşulunu sağlamak için herhangi bir belirli makinanın kullanım değişimi, modifikasyonu, yenilenmesi veya daha iyi duruma getirilmesi esnasında uygulanabilmesi için tasarımlanmıştır. Ayrıca, iş ekipmanı güvenli kullanımı ile ilgili meri mevzuat ve ulusal/uluslararası standartlara bakılmalıdır. Ancak, mevcut makinada önemli kullanım değişimi, modifikasyonu, yenilenmesi veya daha iyi duruma getirilmesi işleminde, örneğin; tehlike/tehlikeleri kontrol etmek için kullanılan tedbirlerin değişimleri veya yeni tehlike/tehlikelerin ortaya çıkması durumunda ilgili meri mevzutatta yer alan kuralların yerine getirmesini gerektirebilir. Not 1 - Bu standard, uyumlaştırılmış Avrupa makina güvenlik standardlarına alternatif olarak kullanımı tasarımlanmamıştır. Not 2 - Önemli kullanım değişimi, modifikasyonu, yenilenmesi veya daha iyi duruma getirilmesi işlemine maruz kalan makina için, makina (güvenlik) düzenlemelerinde ilgili meri mevzutatta yer alan kurallar dikkate alınmalı ve üçüncü tarafa teminin mümkün olabileceği tasarımlanmalıdır.
Kapsam (İng) : This standard 's document guidelines on the safe use of the machine. This standard also provides guidance to users on the following: - Harmonized as it is required by following the instructions provided for use, which are manufactured in accordance with the European standard for machine safety and the intended machine , - The harmonized European Standards on basic principles of machine safety in use reference taken security . This document , in accordance with national legislation in force construction machinery / equipment to ensure the regular use and condition of any use change certain machine modification is designed for implementation during the introduction of renewal or better condition. Also, regarding the safe use of work equipment legislation in force and national / international standards should be consulted . However, significant changes in existing machines use , modification, or better in the introduction to regeneration process, for example ; hazard / danger of the measures used to control changes or new dangers / hazards arise about the mevzutat meri may require the fulfillment of the rules contained therein. Note 1 - This standard is harmonized European safety standards are not designed for use as an alternative to the machine . Note 2 - Significant use change , modification, for machines exposed to bringing renewal or better processes , equipment (security ) meri about the arrangement should be taken into account rules in mevzutat and provided to third parties shall be so designed that it is possible
Yerini Aldığı : TS 3840 :1984;  
Yararlanılan Kaynak : PD 5304:2005
Uluslararası Karşılıklar : 3840--
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS EN 953+A1 :2011;  TS EN 1088+A2 :2010;  TS EN ISO 12100:2010 :2011;  TS EN 62061:2005/A1:2013 :2013;  TS EN 349+A1 :2009;  TS EN 81-1+A3 :2011;   : (TS EN 60335 serileri);;  TS EN ISO 10472-4 :2014;  TS EN 60204-1 :2011;  TS EN 60204-11:2000/AC:2010 :2011;  TS EN ISO 15667 :2000;  TS EN ISO 14163 :2006;  TS EN 1299+A1 :2013;  TS EN ISO 13857 :2014;  TS EN 61310-3 :2008;  TS EN 574+A1 :2009;  TS EN 61310-1 :2008;  TS EN ISO 13850 :2009;  TS EN ISO 7731 :2009;  TS EN 1037+A1 :2009;  TS EN 60204-32 :2010;  TS EN 547-1+A1 :2014;  TS EN 547-2+A1 :2014;  TS EN 547-3+A1 :2014;  TS EN ISO 13849-1 :2008;  TS EN ISO 5674 :2013;  TS EN 894-4 :2011;  TS EN 61310-2 :2008;  TS EN 983+A1 :2014;  TS EN ISO 4414:2010 :2011;  TS EN ISO 4413 :2011;  TS EN 982+A1 :2009;  TS EN 61800-5-1 :2008;  TS EN 894-1+A1 :2010;   : (TS EN ISO 12543 seri standardları);;  TS EN ISO 13855 :2010;   : (TS EN ISO 10472 seri standardları);;  TS EN 1417+A1 :2010;  TS EN 61496-1 :2014;  TS EN 61496-2 :2014;  TS EN 1550+A1 :2012;  TS EN 1837+A1 :2010;  TS EN 1672-2+A1 :2011;  TS EN 981+A1 :2013;   : (TS EN 131 seri standardları);;  TS EN ISO 11546-2 :2011;  TS EN ISO 10218-1 :2012;  TS EN 60947-4-2 :2014;   : (TS* EN 61508 seri standardları);;  TS EN ISO 13849-2 :2013;  TS EN ISO 14122-1 :2003;  TS EN ISO 14122-2 :2003;  TS EN ISO 14122-3 :2003;  TS EN ISO 14122-4 :2005;  TS EN 1760-2+A1 :2013;  TS EN 60947-4-1/A1 :2013;  TS EN 50205 :2002;   : (TS EN 61810 seri standardları);;  TS EN 415-4 :2004;  TS EN ISO 13856-1:2013 :2013;  TS EN 60947-5-5/A11 :2014;  TS EN 60947-5-1/A1 :2010;  TS EN 12209 :2007;  TS EN 60529/A2 :2014;  TS EN 12013+ A1 :2010;  TS EN 60947-5-3 :2013;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 189
Fiyatı : 90,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-