Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 303-5      
Tercüme Tarihi : 3.11.2014
Kabul Tarihi : 25.04.2013
Hazırlık Grubu : TK21: Tesisat, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme
Başlık (İng) : Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Türü : Madde-Mamul
Kapsam : Bu standard anma ısı çıktısı 500 kW’a kadar olan sadece katı yakıtları yakmak için tasarımlanmış ve kazan imalatçısının talimatlarına göre çalıştırılan, emniyet tertibatlarına sahip kazanlara uygulanır.
Kapsam (İng) : This Standard applies to heating boilers including safety devices up to a nominal heat output of 500 kW which are designed for the burning of solid fuels only and are operated according to the instructions of the boiler manufacturer.
Yerini Aldığı : TS EN 303-5 :2001;  TS EN 303-5:2001/T1 :2005;  TS EN 303-5/T2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 303-5:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN 303-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 303-5
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.140.10 Merkezi Isıtma Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 6868-1 EN 287-1 :2000;  TS EN 303-1 :2000;  TS EN 304/A1 :2006;  TS EN 304/A2 :2006;  TS EN 1561 :2012;  TS EN 1563:2011(EN) :2012;  TS EN 10025-1 :2006;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10028-2 :2010;  TS EN 10028-3 :2010;  TS EN 10029 :2011;  TS EN 10088-2 :2006;  TS EN 10120 :2010;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 10216-1/T1 :2011;  TS EN 10222-2 :2002;  TS 61-210 EN 10226-1 :2005;  TS EN 12828 :2013;  TS EN 13284-1 :2003;  TS EN 13384-1+A2 :2012;  TS EN 13501-1+A1 :2013;  TS EN 13501-2+A1 :2013;  TS EN 14597 :2013;  TS EN 14778:2011 :2012;  TS EN 14961-1 :2012;  TS EN 14961-2 :2012;  TS EN 14961-3 :2012;  TS EN 14961-4 :2012;  TS EN 14961-5 :2011;  TS EN 14961-6 :2012;  TS EN 15270 :2009;  TS EN 15456 :2009;  TS EN 60335-1 :2012;  TS EN 60335-2-102 :2011;  TS EN 60730-1 :2012;  TS EN 60730-2-5 :2005;  TS EN 61000-6-2 :2006;  TS EN 61000-6-3 :2007;  TS EN ISO 228-1 :2007;  TS EN ISO 228-2 :2007;  TS EN ISO 4063 :2010;  TS EN ISO 6506-1 :2007;  TS EN ISO 9606-2 :2007;  TS EN ISO 12100:2010 :2011;  TS EN ISO/IEC 17025 :2012;  TS ISO 857-2 :2009;   :;   :;   :;   :;   :;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 76
Fiyatı : 60,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-