Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 280+A1      
Tercüme Tarihi : 18.01.2016
Kabul Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : TK19: Otomotiv Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler
Başlık (İng) : Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests
Türü : Metot
Kapsam : 1.1 Bu standard, sadece zemin seviyesinde veya şasi üzerindeki erişim konumlarından iş platformuna insanların binmesi ve inmesi amacıyla, iş platformundan (İP) çalışmayı gerçekleştirecekleri çalışma konumlarına insanların taşınması için kullanılan yükseltilebilen seyyar iş platformlarının (YSİP, bk. Madde 3.1) bütün tipleri ve boyutları için gerekli güvenlik kuralları ve önlemlerini kapsar. Not - Birbiri ile değiştirilebilir donanım olarak iş platformları ile teçhiz edilmiş olan malların taşınması için tasarımlanmış makinalar YSİP olarak kabul edilirler. 1.2 Bu standard, YSİP’nın ilk hizmete konulmasından önce yapılacak olan yapısal tasarım hesaplarına, denge kriterlerine, yapılışına, güvenlik muayenelerine ve deneylerine uygulanabilir. Bu standard, YSİP’nın kullanımından kaynaklanan tehlikeleri tanımlar ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli yöntemleri belirler. Bu standard aşağıdaki hususlardan kaynaklanan tehlikeleri kapsamaz: a) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanım, b) Elektromanyetik uyumsuzluk, c) Harici elektrikle yüklü sistemler üzerindeki platformdan çalışma, d) Yük taşıyan elemanlar için sıkıştırılmış gazların kullanımı, e) Değişen seviyelerde iş platformuna binilmesi ve inilmesi, f) Ulusal veya mahalli mevzuat kapsamına giren özel uygulamalar (örneğin demiryolu, gemi) . 1.3 Bu standard aşağıdaki kullanım alanlarına uygulanmaz: a) Sabitlenmiş konumlarda hizmet veren makinalar (bk. örneğin EN 81-1, EN 81-2 ve EN 12159 standardları), b) Yangınla mücadele ve yangından kurtarma araçları (bk. örneğin EN 1777 standardı), c) Yükseltme araçlarına asılı duran kılavuzlanmamış çalışma kafesleri (bk. örneğin EN 1808 standardı), d) Raya bağlı depolama ve boşaltma donanımı üzerindeki yükseltilebilen operatör konumları (bk. EN 528 standardı), e) Kuyruktan kaldırıcılar (bk. EN 1756-1 ve EN 1756-2 standardları), f) Sütunlu çalışma iş platformları (bk. EN 1495 standardı), g) Fuar, lunapark donanımı, h) Yükseltme tablaları (bk. EN 1570-1 standardı), i) Uçaklarda kullanılan zemin destek donanımı (bk. örneğin EN 1915-1 ve EN 1915-2 standardları), j) Endüstriyel araçlar üzerindeki yükseltilebilen operatör konumları (bk. EN 1726-2 standardı). 1.4 Sınıflandırma YSİP iki ana gruba ayrılır: a) A Grubu: İmalatçı tarafından belirtilmiş olan en büyük şasi eğimindeki bütün platformu biçimlerinde platformun alanının merkezinin düşey izdüşümünün daima devrilme eksenleri içinde olduğu YSİP. b) B Grubu: Diğer bütün YSİP bu grupta değerlendirilir. YSİP hareket bakımından üç tipe ayrılırlar: 1) Tip 1: Yalnızca taşıma konumunda iken hareketine müsaade edilen YSİP, 2) Tip 2: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine şasi üzerindeki bir kontrol noktasından kumanda edilenler, 3) Tip 3: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine iş platformu üzerindeki bir kumanda noktasından kumanda edilenler. Not - Tip 2 ve Tip 3 birleştirilebilir.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies safety requirements and measures for all types and sizes of Mobile Elevating Work Platform (MEWP, see 3.1) intended to move persons to working positions where they are carrying out work from the work platform (WP) with the intention that persons are getting on and off the work platform only at access positions at ground level or on the chassis. NOTE Machines designed for the handling of goods which are equipped with work platforms as interchangeable equipment are regarded as MEWPs. This European Standard is applicable to the structural design calculations and stability criteria, construction, safety examinations and tests before MEWPs are first put into service. It identifies the hazards arising from the use of MEWPs and describes methods for the elimination or reduction of these hazards. It does not cover the hazards arising from: a) use in potentially explosive atmospheres; b) electromagnetic incompatibility; c) work from the platform on external live electric systems; d) use of compressed gases for load bearing components; e) getting on and off the work platform at changing levels; f) specific applications (e. g. railway, ships) covered by National or local regulations. This European Standard does not apply to: a) machinery serving fixed landings (see e. g. EN 81-1 and EN 81-2, EN 12159); b) fire-fighting and fire rescue appliances (see e. g. EN 1777); c) unguided work cages suspended from lifting appliances (see e. g. EN 1808); d) elevating operator position on rail dependent storage and retrieval equipment (see EN 528); e) tail lifts (see EN 1756-1 and EN 1756-2); f) mast climbing work platforms (see EN 1495); g) fairground equipment; h) lifting tables (see EN 1570-1); i) aircraft ground support equipment (see e. g. EN 1915-1 and EN 1915-2); j) elevating operator positions on industrial trucks (see EN 1726-2). Classification: MEWPs are divided into two main groups: a) Group A: MEWPs where the vertical projection of the centre of the area of the platform in all platform configurations at the maximum chassis inclination specified by the manufacturer is always inside the tipping lines. b) Group B: All other MEWPs. Relating to travelling, MEWPs are divided into three types: 1) Type 1: Travelling is only allowed with the MEWP in its transport configuration; 2) Type 2: Travelling with raised work platform is controlled from a point of control at the chassis; 3) Type 3: Travelling with raised work platform is controlled from a point of control at the work platform. NOTE Type 2 and type 3 can be combined.
Yerini Aldığı : TS EN 280 :2005;  TS EN 280 :2013;  TS EN 280+A2 :2011;  TS EN 280+A2 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 280+A1:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN 280+A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 280+A1
ICS Kodu : 53.020.99 Diğer Kaldırma Ekipmanları
Atıf Yapılan STD : TS EN 349+A1 :2009;  TS EN 12385-4+A1 :2009;  TS EN 14033-1 :2011;  TS EN 14033-2+A1 :2012;  TS EN 15746-1+A1 :2012;  TS EN 15954-1 :2013;  TS EN 15955-1 :2013;  TS EN 60068-2-64 :2014;  TS EN 60204-1 :2011;  TS EN 60204-32 :2010;  TS EN 60529/A2 :2014;  TS EN 62061 :2006;  TS EN ISO 12100 :2011;  TS EN ISO 13849-1 :2008;  TS EN ISO 13849-2 :2013;  TS EN ISO 13850 :2009;  TS EN ISO 13857 :2014;  TS ISO 3864-1 :2007;  TS ISO 4305 :2015;  TS ISO 4309 :2015;  TS EN 13001-3-1+A1 :2013;   : (Cranes — Wind load assessment);;   : (Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 111
Fiyatı : 75,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-