Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 303-1      
Kabul Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kazanlar - Bölüm 1: Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme
Başlık (İng) : Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners; Terminology, general requirements, testing and marking
Türü : -
Kapsam : Bu standart kazan talimatlarına uygun şekilde, merkezi ısıtma için kullanılan (ısıtma kazanları), anma ısı gücü 1000 kW'yi aşmayan, yanma odasında negatif basınçla (doğal çekişli kazanlar) veya pozitif basınçla (basınçlı kazan) çalışan cebri çekiş brülörlü kazanları kapsar. Bu Avrupa Standardı, gerekli terminolojiyi, malzeme gerekliliklerini, bu malzemelerin deneylerini ve ısıtma kazanlarının işaretleme gerekliliklerini belirtir. Atmosfere açık sistemlerle kullanılabilen kazanların özel gereklilikleri, EN 303 4’te verilmiştir. Bu standardın gereklilikleri, onaylı deney donanımında deneye tabi tutulmuş kazanlar için geçerlidir. Bu standarda uygun kazanlar, izin verilen azami çalışma sıcaklığı 100 °C ile kısıtlanmış, ısı taşıyıcı olarak su kullanılan merkezî ısıtma tesisatları için tasarlanır. İzin verilen azami çalışma basıncı 8 bar’dır. Bu standart yalnızca, kazanların ve su ısıtıcılarının (depolamalı ve ani ısıtıcılı), ısıtma kazanlarının çalışma koşullarına maruz kalan parçaları için geçerlidir. Bu standart, atmosferik brülörlü gaz yakıtlı kazanlara, katı yakıtlı kazanlara, yağ buharlaştırma brülörlü kazanlara uygulanmaz. Belirtilen bu kazan tipleri için ek gereklilikler bulunmaktadır.
Kapsam (İng) : This European Standard applies to boilers used for central heating (heating boilers) with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1 000 kW, which are operated either with negative pressure (natural draught boilers) or with positive pressure (pressurized boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler instructions. This European Standard specifies the necessary terminology, the requirements on the materials and testing of them, and marking requirements for heating boilers. Particular requirements for boilers that can be used with open vented systems are contained in EN 303-4. The requirements of this standard apply to heating boilers that are tested on an authorized test rig. Boilers in accordance with this standard are designed for the heating of central heating installations in which the heat carrier is water, and the maximum allowable operating temperature of which is restricted to 100 °C. The maximum allowable operating pressure is 8 bar. For boilers and water heaters (storage or continuous flow heater) this standard only applies to the parts which are necessarily subject to the operating conditions of the heating boiler (heating part). This standard does not apply to gas boilers with atmospheric burners, boilers for solid fuels, boilers with oil vaporization burners. For these boilers there are further requirements.
Yerini Aldığı : TS EN 303-1 :2000;  TS EN 303-1/A1 :2006;  TS EN 303-1/A1 :2006;  TS EN 15034 :2007;  TS EN 15034 :2009;  TS EN 15034/AC :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 303-1:2017
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.140.10 Merkezi Isıtma Sistemleri
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 40
Fiyatı : 80,00 EURO  (654,58 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-