Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 12159      
Tercüme Tarihi : 9.03.2016
Kabul Tarihi : 25.04.2013
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli
Başlık (İng) : Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
Türü : Madde-Mamul
Kapsam : 1.1 Bu standard; bir kabine sahip, boşaltma seviyelerine hizmet eden, mühendislik ve yapım sahalarına girmesine müsaade edilen personel tarafından kullanımı amaçlanmış, güç işletmeli geçici olarak monte edilen inşaat asansörlerini (bu standardda “asansörler” olarak isimlendirilecektir) kapsar: - Personelin veya personel ve malzemelerin nakliyesi için tasarımlanmış, - Kılavuzlu, - Düşey ile azami 15 ° açı içerindeki yörüngesi boyunca veya düşey olarak hareket eden, - Tanbur tahrikli tel halat, kremayer dişli ve pinyon dişli veya genişleyen bağlantı mekanizması tarafından desteklenen veya tutulan, - Dikmelerin olduğu yerde, yukarıya doğru dikildiğinde, ayrı yapılardan destekleme gerektirebilir veya gerektirmeyebilir. 1.2 Bu standard, bu gibi donanımın ömrü boyunca çeşitli aşamaları esnasında ortaya çıkan Madde 4’te listelendiği gibi tehlikeleri ve imalatçı tarafından tasarımlandığı gibi kullanıldığında buradaki tehlikelerin azaltılması veya giderilmesi için yöntemleri tanımlar. 1.3 Bu standard; aşağıdakiler için ilave kuralları tanımlamaz: - Zor koşullarda çalışma (aşırı iklim şartları, yüksek manyetik alanlar gibi), - Yıldırımdan koruma, - Belli kurallara maruz çalışma (potansiyel olarak patlayıcı ortamlar gibi), - Elektromanyetik uyumluluk (emisyon, bağışıklık), - Tehlikeli durumlara yol açabilen ortamdaki yüklerin elleçlemesi (erimiş metal, asitler/bazlar, ışıma yayan malzemeler, kırılgan yükler gibi) - İçten yanmalı motorların kullanımı, - Uzaktan kumandaların kullanımı, - İmalat esnasında meydana gelen tehlikeler, - Hareketliliğin sonucu olarak ortaya çıkan tehlikeler, - Kamu yolu üzerindeki direklerin sonucu olarak ortaya çıkan tehlikeler, - Depremler. 1.4 Bu standard aşağıdakilere uygulanamaz: - Sadece EN 12158-1 ve EN 12158-2’de belirtilen mamullerin nakliyesinde kullanılan inşaat asansörleri, - EN 81-1, EN 81-2, EN 81-3 ve EN 81-43’e uygun asansörler, - Kaldırma teçhizatlarından sarkan iş kabinleri, - Forklift çatalları üzerinde taşınan iş platformları, - EN 1495’de belirtilen iş platformları, - Kablo ile çalışanlar, - Özellikle askeri amaçlar için tasarımlanmış asansörler, - Maden asansörleri, - Tiyatro asansörleri, - EN olarak yayın tarihinden önce imal edilen düşey kılavuzlu kabinli personel ve malzeme için inşaat asansörleri, - Hidrolik tahrik/frenleme sistemleri ve hidrolik güvenlik tertibatları olan asansörler. Bu standard, EN olarak yayın tarihinden önce imal edilen düşey kılavuzlu kabinli personel ve malzeme için inşaat asansörlerine uygulanamaz. 1.5 Bu standard, asansör montajını kapsar. Ana çerçeve ve ana muhafazasını içerir, ancak herhangi bir beton, çakıl dolgu, ahşap veya temel düzenlemesini içermez. Dikme bağlantılarını içerir ancak destekleme yapısına ankraj vidalarının tasarımını içermez. Boşaltma kapıları ve çerçevelerini içerir ancak destekleme yapısına ankrajlama bağlantı civatalarının tasarımını içermez.
Kapsam (İng) : 1.1 This Standard deals with power operated temporarily installed builders hoists (referred to as "hoists" in this standard) intended for use by persons who are permitted to enter sites of engineering and construction, serving landing levels, having a cage: ? designed for the transportation of persons or of persons and materials; ? guided; ? travelling vertically or along a path within 15° max. of the vertical; ? supported or sustained by drum driven wire rope, rack and pinion, or an expanding linkage mechanism; ? where masts, when erected, may or may not require support from separate structures. 1.2 The Standard identifies hazards as listed in Clause 4 which arise during the various phases in the life of such equipment and describes methods for the elimination or reduction of these hazards when used as intended by the manufacturer. 1.3 This Standard does not specify the additional requirements for: ? operation in severe conditions (e.g. extreme climates, strong magnetic fields); ? lightning protection; ? operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres); ? electromagnetic compatibility (emission, immunity); ? handling of loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids/bases, radiating materials, fragile loads); ? the use of combustion engines; ? the use of remote controls; ? hazards occurring during manufacture; ? hazards occurring as a result of mobility; ? hazards occurring as a result of being erected over a public road; ? earthquakes. 1.4 This Standard is not applicable to: ? builders hoists for the transport of goods only EN 12158-1 and EN 12158-2; ? lifts according to EN 81-1, EN 81-2, EN 81-3 and EN 81-43; ? work cages suspended from lifting appliances; ? work platforms carried on the forks of fork trucks; ? work platforms ? funiculars; ? lifts specially designed for military purposes; ? mine lifts; ? theatre elevators;
Yerini Aldığı : TS EN 12159+A1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12159:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN 12159-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12159
ICS Kodu : 91.140.90 Asansörler, Yürüyen Merdivenler
Atıf Yapılan STD : TS EN 81-1+A3 :2011;  TS EN 349 :1995;  TS EN 894-1 :1998;  TS EN 953 :1998;  TS EN 1037 :1997;  TS EN 1088 :1996;  TS EN 60947-4-1 :2011;  TS EN 60947-5-1 :2006;  TS EN ISO 4871 :2010;  TS EN ISO 11201 :2012;  TS EN ISO 11688-1 :2011;  TS EN ISO 12100 :2011;  TS EN ISO 13850 :2009;  TS ISO 3864-1 :2007;  TS ISO 4309 :2015;  TS EN 60204-1 :2011;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN ISO 13857 :2014;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 59
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-