Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1808      
Kabul Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış - Deneyler
Başlık (İng) : Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests
Kapsam : 1.1Uygulama Bu standard, AED’ nin güvenlik kurallarını kapsar. Bu standard, Madde 3’te tarif edilen, bir güç kaynağıyla veya elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların her ikisine de uygulanabilir. 1.2 Tehlikeler Bu standard, AED’nin imalatçılar tarafından belirlenen şartlarda ve amacına uygun olarak kullanıldıkları durumlardaki önemli tehlikelerle ilgilidir (Madde 4’e bkz.). Bu standardda, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri gidermek veya azaltmak için uygun teknik tedbirler belirtilir. 1.3İstisnalar Aşağıdaki hususlar bu standard kapsamında değildir: a) Güç şartlarda çalışma (örneğin, aşırı ortam şartları, korozif ortam, güçlü manyetik alanlar vb), b) Özel kurallara tabi çalışma (örneğin, patlama ihtimali yüksek atmosfer, gerilim hatlarında çalışma), c) Yolcuların bir kattan diğer kata taşınması, d) Tabiatı itibariyle tehlikeli durumlara yol açabilecek yüklerin taşınması (örneğin, erimiş maden, asitler/bazlar, radyoaktif malzemeler, kolay kırılan yükler), e) Asılı platform ile birlikte asılı yüklerin taşınmasında meydana gelen tehlikeler, f) Halka açık yollarda, su üzerinde veya platformun güvenli konuma kadar alçaltılmasının mümkün olmadığı herhangi bir yerde kullanılmasıyla oluşan tehlikeler, g) 2 m2 den fazla bir yüzey alanına sahip yüklere etki eden rüzgâr basıncından meydana gelen tehlikeler, h) AED’de kablosuz kumanda sistemlerinin kullanılması. AED’nin aşağıdaki uygulamaları bu standardda hariç tutulmuştur: - Çalışma alanına düşeye göre 45 dereceden fazla bir meyille ulaşma, - Çalışma platformlarının vinçlerle asılması, - Silo erişim donanımı, - AED’da, platformun asılması için ip halatlar veya zincirler kullanılması, - AED’nın yer altında kullanılması, - AED’nın içten yanmalı motorlarla çalıştırılması, - AED’nın aydınlatma boşluğunda kullanılması
Kapsam (İng) : 1.1 Application This standard specifies the safety requirements for Suspended Access Equipment (SAE). It is applicable to both permanent and temporary equipment which may be powered or hand operated and which are defined in clause 3. 1.2 Hazards This European Standard deals with significant hazards pertinent to SAE, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (See clause 4). This European standard specifies appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. 1.3 Exclusions The following are not covered: a) operation in severe conditions (e.g. extreme environmental conditions, corrosive environment, strong magnetic fields, etc.); b) operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres, work on live lines); c) transportation of passengers from one level to another; d) handling of loads, the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids/bases, radioactive materials, brittle loads); e) hazards occuring when handling suspended loads in conjunction with the suspended platform; f) hazards occuring when used on public roads, over water, or wherever it is not possible to lower the platform to a safe position; g) hazards arising from wind pressure acting on loads having a surface area in excess of 2 m²; h) SAE using cableless control systems. The following applications for SAE are excluded from this standard: - Access to working areas with an incline in excess of 45° compared to the vertical; - Working platforms suspended by cranes; - Silo access equipment; - Access equipment using fibre ropes or chains for the suspension of the platform; - SAE intended to be used underground; - SAE powered by combustion engines; - SAE intended to be used in shafts.
Yerini Aldığı : TS EN 1808+A1 :2012;  TS EN 1808+A1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1808:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN 1808--
ICS Kodu : 53.020.99 Diğer Kaldırma Ekipmanları
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 133
Fiyatı : 131,00 EURO  (4.541,73 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-