Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13445-5      
Tercüme Tarihi : 3.03.2015
Kabul Tarihi : 24.12.2014
Hazırlık Grubu : TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney
Başlık (İng) : Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
Türü : Kural
Kapsam : Bu standard, EN 13445-2:2014’e uygun çeliklerden münferit ve seri olarak imal edilen basınçlı kapların muayene ve deneylerini kapsar. Çevrimli çalışma için özel hükümler, bu standard Ek G’de verilmiştir. Sünme aralığında çalışan kaplar veya kapların parçaları için özel hükümler, bu standard Ek F ve Ek I’da verilmiştir. Not - Uygunluk değerlendirme işlemlerindeki tarafların sorumlulukları, 97/23/EC Direktifinde verilmektedir. Bu konu hakkında kılavuz bilgi CR 13445-7’de bulunabilir.
Kapsam (İng) : This Part of this European Standard specifies the inspection and testing of individual and serially produced pressure vessels made of steels in accordance with EN 13445-2:2014. Special provisions for cyclic operation are given in Annex G of this Part. Special provisions for vessels or vessel parts working in the creep range are given in Annex F and Annex I of this Part. NOTE The responsibilities of parties involved in the conformity assessment procedures are given in Directive 97/23/EC. Guidance on this can be found in CR 13445-7.
Yerini Aldığı : TS EN 13445-5 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 13445-5/A1 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13445-5:2014
Uluslararası Karşılıklar : 13445-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : 13445-5
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS 6868-1 EN 287-1 :2000;  TSE CEN/TR 764-6 :2013;  TS EN 1779 :2002;  TS EN 13445-1 :2014;  TS EN 13445-2 :2014;  TS EN 13445-3 :2014;  TS EN 13445-4 :2014;  TS EN ISO 4063 :2011;  TS EN ISO 4136 :2013;  TS EN ISO 5817 :2014;  TS EN ISO 6520-1 :2008;  TS EN ISO 9712 :2014;  TS EN ISO 14732 :2014;  TS EN ISO 17635 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 68
Fiyatı : 60,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-